Trilaterala Kommissionen, logo

Trilaterala Kommissionen, logo

Trilaterala Kommissionen är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen, bland andra David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski. Omkring 300–350 europeiska, asiatiska och nordamerikanska medborgare samarbetar bland annat för att nå ökad förståelse mellan regionerna.

Denna text baseras på text från Wikipedia

Trilaterala Kommissionen syftar bland annat till att ledande personer skall få möjlighet att träffas och diskutera i en informell miljö utan insyn från media. Många påstår att organisationen verkar för en global centralregering som en vidareutveckling av FN.

Svenska medlemmar är bland andra Marcus Wallenberg, Urban Ahlin, Carl Bildt och Annie Lööf.

”The Trilateral Commission was formed in 1973 by private citizens of Japan, North American nations (the U.S. and Canada), and Western European nations[2] to foster substantive political and economic dialogue across the world. The idea of the Commission was developed in the early 1970s, a time of considerable discord among the United States and its allies in Western Europe, Japan, and Canada.” – Wikipedia, eng

Ledarskap

Uppdaterat juni 2020

Namn Position
Jean-Claude Trichet European Chairman
Meghan O’Sullivan North American Chairman
Akihiko Tanaka Asia Pacific Chairman
Alexandra Papalexopoulou European Deputy Chairman
Herminio Blanco Mendoza North American Deputy Chairman
Barry Desker Asia Pacific Deputy Chairman
Carl Bildt European Deputy Chairman
Carole Taylor North American Deputy Chairman
Jin Roy Ryu Asia Pacific Deputy Chairman
David Rockefeller (deceased) Founder
Peter Sutherland (deceased) Honorary European Chairman
Georges Berthoin European Honorary Chairman
Paul Volcker (deceased) North American Honorary Chairman
Yasuchika Hasegawa Asia Pacific Honorary Chairman
Paolo Magri European Director
Richard Fontaine North American Director
Hideko Katsumata Asia Pacific Director

Medlemmar, kända

Externa resurser

  • Trilaterals Over Washington, Vol. I and II av Antony C. Sutton och Patrick M. Wood, The August Corporation (1979/81), ISBN 0-933482-01-9
  • American Hegemony and the Trilateral Commission (Cambridge Studies in International Relations) (collective), Cambridge University Press (November 7, 1991), 318 sidor, ISBN 0-521-42433-X
  • Trilateralism the Trilateral Commission and Elite Planning for World Management av Holly Sklar, South End Press (November 1, 1980), 616 sidor, ISBN 0-89608-103-6
  • The Rockefeller triangle: A country editor’s documented report on the Trilateral Commission plan for world government av Bill Wilkerson, Idalou Beacon (1980), 44 sidor, ASIN B0006E2ZE4
  • Who’s who of the elite: members of the Bilderbergs, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, and Skull & Bones Society av Robert Gaylon Ross. 2 uppl. San Marcos, Tex : RIE, 2000, ISBN 0-9649888-0-1
  • Tous pouvoirs confondus: État, capital et médias à l’ère de la mondialisation av Geoffrey Geuens, EPO (15 mars 2003), 470 sidor, ISBN 2-87262-193-8

Extern webbplats

https://www.trilateral.org/