Vetenskap och forskning. Foto: Dariusz Sankowski. Licens: free use, Pixabay.com

Vetenskap och forskning. Foto: Dariusz Sankowski. Licens: free use, Pixabay.com

Nedanstående text baseras på Paul Perssons definitioner som de återges på hans webb Vetenskapsteori.se.

Den vetenskapliga metoden innebär att ett sätt att rapportera resultat från observationer så att deras tillförlitlighet kan värderas. Metoden definieras främst genom krav för godkännande i vetenskapliga tidskrifter.

Sammanhang
Observationerna och resultaten ska sättas in i ett sammanhang. Det görs med en genomgång av tidigare signifikanta resultat inom området.

Dokumentation och reproducerbarhet
Slutsatser baseras på observationsresultat, sickness eller på tidigare publicerade resultat där källan anges. Observationer och resultat redovisas på ett sådant sätt att de kan reproduceras, d.v.s. göras om på samma sätt av en utomstående observatör.

Peer review
För att minska risken för felaktigheter ska en rapport godkännas av oberoende experter innan den publiceras.

Ytterligare verifiering
Nydanande upptäckter, t.ex.. resultat som orsakar en förändring av rådande uppfattningar, ska verifieras av utomstående observatörer innan de kan anses tillförlitliga.

Diskussion
Kan rapporterade resultat ge upphov till olika slutsatser ska detta diskuteras.