Vetapedia ger dig en mer nyanserad bild av många begrepp, ämnen, ord, händelser och personer.

Wikipedia är ett bitvis hårt kontrollerat uppslagsverk där poster med en stark ekonomisk, ideologisk eller politisk laddning är punktmarkerade. Dessa poster ger ett skenbart intryck av neutralitet, men kan vara mycket vilseledande. Wikipedia missbrukas även ibland för att skapa dåligt rykte för vissa individer. Wikipedia har blivit ett instrument för ideologisk påverkan, politisk och ekonomisk styrning och vinklad folkbildning.

Vetapedia ska vara en fräsch referenspunkt för alla som vill se andra perspektiv på främst de faktaposter som nämns ovan. För att säkra posternas kvalitet på Vetapedia kommer endast sakkunniga individer att bjudas in för att administrera uppslagsverket.

I Vetapedia är det tillåtet med flera versioner av samma faktapost. Om tex ett ämne eller en person anses vara kontroversiell kan fakta fördelas på olika versioner där varje version representerar ett perspektiv.

Vetapedia grundades 2011 av Torbjörn Sassersson.
Kontakta honom via sasser[snabel-a]sasser.net

Reklam

I slutet av 2018 började Vetapedia acceptera reklamplats. Det handlar om reklamartiklar som är tydligt markerade (i toppbilden) som länkartiklar med orden: ”Denna artikel är en annons från XYZ”.

Vision

År 2030 är Vetapedia en hyfsat känd svensk mini-encyklopedi.