Alternativet till Wikipedia

Kategori: Organisationer

Tankesmedjan Frivärld

Tankesmedjan Frivärld (Stockholm Free World Forum) är en påstått partipolitiskt obunden tankesmedja som grundades 2011 med säte i Stockholm. Organisationen ägnar sig främst åt opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Tidningen Arbetsvärlden (tidning) rankade år 2021 Frivärld som den femte mest inflytelserika tankesmedjan i Sverige.

Dess uttalade syfte är att ”stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik”.

Verksamheten innefattar: säkerhetspolitik, internationell rättsordning, frihandel och europeiska samarbeten. Därutöver driver man sajten och podcasten ”Säkerhetsrådet” och forskningsinstitutet ”Center for Influence and Disinformation Analysis” (CIDA).

Kritik mot Frivärld

Trolltider, en skrift från tankesmedjan Frivärld

Trolltider, en skrift från tankesmedjan Frivärld

Lars Drake som är adjungerad professor i nationalekonomi och tidigare ordförande i Riksorganisationen ”Nej till NATO”, säger i april 2023 i en intervju för Folkets Radio med Per Shapiro att hetsen mot oliktänkande i Sverige tog fart 2016 när Frivärld publicerade skriften ”Trolltider” om Rysslands påstådda informationskrig mot Väst.

Enligt ”Trolltider” är problemet inte ”rysk propaganda” utan att det finns svenskar som framför argument vilka råkar överensstämma med den officiella ryska synen på omvärlden. Dessa svenskar har fel åsikter enligt tankesmedjan, säger Drake.

Trolltider presenterar en mall för hur smutskastning av meningsmotståndare i Sverige ska bedrivas. Det blev satt i system att man utan några som helst bevis kan anklaga fredsvänner och skribenter för att vara ryssvänliga och kopplade till Kreml. Demoniseringen verkställs genom den retoriska tekniken guilt by association, förklarar Per Shapiro.

Historia

2011 grundade den tidigare Timbro-VD:n Mats Johansson tankesmedjan med finansiering från Stiftelsen Fritt Näringsliv. 2017 tillträdde Gunnar Hökmark posten som ordförande för tankesmedjan, skriver Wikipedia.

Verksamhet

Tankesmedjan publicerar årligen ett tjugotal rapporter och böcker. En del av dessa är författade av utomstående skribenter och forskare. Organisationen arrangerar även seminarier och rundabordssamtal, dels självständigt och dels tillsammans med andra tankesmedjor, forskningsinstitut och ambassader.

Huvudfinansiär och huvudman är Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Extern länk


Relaterat

Trilaterala Kommissionen, logo

Trilaterala Kommissionen

Trilaterala Kommissionen, logo

Trilaterala Kommissionen, logo

Trilaterala Kommissionen är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council on Foreign Relations och Bilderberggruppen, bland andra David Rockefeller, Henry Kissinger och Zbigniew Brzezinski. Omkring 300–350 europeiska, asiatiska och nordamerikanska medborgare samarbetar bland annat för att nå ökad förståelse mellan regionerna.

Denna text baseras på text från Wikipedia

Trilaterala Kommissionen syftar bland annat till att ledande personer skall få möjlighet att träffas och diskutera i en informell miljö utan insyn från media. Många påstår att organisationen verkar för en global centralregering som en vidareutveckling av FN.

Svenska medlemmar är bland andra Marcus Wallenberg, Urban Ahlin, Carl Bildt och Annie Lööf.

”The Trilateral Commission was formed in 1973 by private citizens of Japan, North American nations (the U.S. and Canada), and Western European nations[2] to foster substantive political and economic dialogue across the world. The idea of the Commission was developed in the early 1970s, a time of considerable discord among the United States and its allies in Western Europe, Japan, and Canada.” – Wikipedia, eng

Ledarskap

Uppdaterat juni 2020

Namn Position
Jean-Claude Trichet European Chairman
Meghan O’Sullivan North American Chairman
Akihiko Tanaka Asia Pacific Chairman
Alexandra Papalexopoulou European Deputy Chairman
Herminio Blanco Mendoza North American Deputy Chairman
Barry Desker Asia Pacific Deputy Chairman
Carl Bildt European Deputy Chairman
Carole Taylor North American Deputy Chairman
Jin Roy Ryu Asia Pacific Deputy Chairman
David Rockefeller (deceased) Founder
Peter Sutherland (deceased) Honorary European Chairman
Georges Berthoin European Honorary Chairman
Paul Volcker (deceased) North American Honorary Chairman
Yasuchika Hasegawa Asia Pacific Honorary Chairman
Paolo Magri European Director
Richard Fontaine North American Director
Hideko Katsumata Asia Pacific Director

Medlemmar, kända

Externa resurser

  • Trilaterals Over Washington, Vol. I and II av Antony C. Sutton och Patrick M. Wood, The August Corporation (1979/81), ISBN 0-933482-01-9
  • American Hegemony and the Trilateral Commission (Cambridge Studies in International Relations) (collective), Cambridge University Press (November 7, 1991), 318 sidor, ISBN 0-521-42433-X
  • Trilateralism the Trilateral Commission and Elite Planning for World Management av Holly Sklar, South End Press (November 1, 1980), 616 sidor, ISBN 0-89608-103-6
  • The Rockefeller triangle: A country editor’s documented report on the Trilateral Commission plan for world government av Bill Wilkerson, Idalou Beacon (1980), 44 sidor, ASIN B0006E2ZE4
  • Who’s who of the elite: members of the Bilderbergs, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, and Skull & Bones Society av Robert Gaylon Ross. 2 uppl. San Marcos, Tex : RIE, 2000, ISBN 0-9649888-0-1
  • Tous pouvoirs confondus: État, capital et médias à l’ère de la mondialisation av Geoffrey Geuens, EPO (15 mars 2003), 470 sidor, ISBN 2-87262-193-8

Extern webbplats

https://www.trilateral.org/

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén