Vetapedia

Alternativet till Wikipedia

Library - Wallpapersafari.com

Författare: Master Sida 1 av 18

Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens märkning

Denna faktasida är sponsrad av Tranås Energi

Bra miljöval- Naturskyddsföreningen

Logon för Bra miljöval, Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen värnar om den svenska miljön och arbetar för att skydda naturen, den biologiska mångfalden och människans hälsa. Genom att informera konsumenter skapas en medvetenhet som skyddar hotade djur, växter och naturtyper.

Bra Miljöval

Märkningen Bra Miljöval är en del av det arbete som startades för 25 år sedan. Idag är Bra Miljöval den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en miljöorganisation. Märkningen visar vilken produkt som är minst skadlig för miljön och den finns på produkter och tjänster inom nio olika verksamhetsområden.

Grundidén är att naturresurser måste sparas samt att människans hälsa och den biologiska mångfalden inte får hotas. Produkter och tjänster som märks med Bra Miljöval räddar naturen och kriterierna för att få ha märket är mycket tuffa. Det är en tredjepartsmärkning och är därmed inte kopplat till säljare eller köpare.

Miljömärkt el

Som konsument kan du välja att använda miljömärkt el om ditt elbolag har det som alternativ. El som är märkt med Bra Miljöval är inte samma sak som grön el. Det ställs hårda krav på hur miljömärkt el produceras och jobbar för att miljöpåverkan från elproduktion ska minska.

Grön el är ofta samma sak som ursprungsmärkt el och det garanterar endast att elen kommer från en särskild energikälla, men ställer inte några särskilda miljökrav. Varje såld kilowattimme el som är märkt Bra Miljöval ger pengar till projekt som reparerar miljöskador och minskar elanvändning genom effektivisering av energi.

En stor kontroll av alla företag som använder miljömärkningen utförs varje år av auktoriserade revisorer som har godkänts av Naturskyddsföreningen.

Miljömärkta försäkringar

Försäkringar drar in miljardbelopp varje år i Sverige, men pengarna investeras dessvärre i branscher som är ohållbara eller direkt miljöskadliga. Försäkrade hus och bilar kan dessutom lagas med material som är skadliga. En miljömärkt försäkring garanterar att försäkringsbolaget investerar försäkringspremierna i värdepapper inom hållbara branscher.

En vanlig försäkring kan istället tillåta försäkringsbolaget att investera i bolag som exempelvis sysslar med kolbrytning, vapentillverkning eller uranprospektering. Skaderegleringen sköts dessutom enligt högt ställda miljökrav och allt lagas med hållbara, energieffektiva material.

Miljömärkta kemikalier

Kemikalier används mycket i ett hushåll och finns bland annat i rengöringsprodukter, skoimpregnering och biltvätt. Det är tyvärr mycket enkelt att utsätta sig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen, men föreningens miljömärkning garanterar att kemikalierna som finns i produkten är ofarliga.

Naturskyddsföreningen granskar alla ingredienser i produkten och uppdaterar ständigt sin lista med godkända och icke-godkända ämnen.

  • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller
  • skada fertiliteten är förbjudna och
  • ämnen som ingår i miljömärkta produkter måste ha låg giftighet i vattenmiljön samt leva upp till hårda krav på nedbrytbarhet.
  • Hormonstörande och allergiframkallande ämnen är också reglerade enligt strikta krav.
  • Allergiframkallande ämnen är också förbjudna.
  • Naturskyddsföreningen ställer krav på företag att de har en ambition att öka andelen förnybar råvara i produkten för att minska klimatbelastningen.
Syrien och geopolitik. Foto: Erika Wittlieb. Licens: Pixabay.com (free use)

Geopolitik

”Geopolitik är en vetenskaplig disciplin, där politik, historia och sociologi analyseras med referens till geografi. Begreppet myntades på svenska av Rudolf Kjellén, som i sin tur inspirerats av den tyske geografen Friedrich Ratzel och dennes bok Politische Geographie (1897). Begreppet geopolitik gjordes känt på engelska språket av amerikanske diplomaten Robert Strausz-Hupé. Den franska geopolitiska skolans fader var Vidal de la Blache (1845–1918).” – Källa: Wikipedia

”Geopoliticians sought to understand how the new industrial capabilities of transportation, communication, and destruction—most notably railroads, steamships, airplanes, telegraphy, and explosives—interacting with the largest-scale geographic features of the Earth would shape the character, number, and location of viable security units in the emerging global international system. Most believed that the new era of world politics would be characterized by the closure of the frontier, territorial units of increased size, and intense interstate competition; most also thought that a great upheaval was imminent, that the balance-of-power system that helped to maintain order in Europe during most of the 19th century was obsolete, that the British Empire (the superpower of the 19th century) was ill-suited to the new material environment and would probably be dismembered, and that the United States and Russia were the two states best situated in size and location to survive in the new era. Geopoliticians vigorously disagreed, however, about the character, number, and location of the entities that would prove most viable.” – Source: Britannica.com

OBS: Sidan behöver skrivas om och översättas till svenska.

Bild: Syrien och geopolitik. Foto: Erika Wittlieb. Licens: Pixabay.com (free use)

Vetenskap och forskning. Foto: Dariusz Sankowski. Licens: free use, Pixabay.com

Politiskt korrekt vetenskap

Politiskt korrekt vetenskap (PKV) handlar om att vetenskapen används som retoriskt vapen för att styra folkopinionen i olika sakfrågor. Ofta används företrädesvis naturvetenskapliga grenar för att påverka opinionen genom debatt.

De etablerade massmedierna granskar i princip inte alls detta fenomen. Istället anklagas de ofta för att i själva verket driva opinionen med hjälp av argument från politiskt korrekt vetenskap.

Faktaposten bör utvecklas avsevärt med förklarande text och exempel.

Sök på begreppet: ”politiskt korrekt vetenskap”

Sida 1 av 18

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén