En SCIF-anläggning (sensitive compartmented information facility /skɪf/) är ett slutet område i en byggnad som används för att behandla sekretessbelagd information av typen SCI (sensitive compartmented information) i USA:s militär, nationella säkerhet, nationella försvar och underrättelsetjänst.

Bild: Barack Obama, Chief of Staff William M. Daley (tv) och National Security Advisor Tom Donilon (th) i ett portabelt och avskärmande SCIF-tält på ett hotellrum i Rio de Janeiro, 20:e mars 2011. Foto: Pete Souza, Public Domain

SCIF kan vara antingen permanenta eller tillfälliga och kan inrättas i officiella regeringsbyggnader (t.ex. situationsrummet i Vita huset), ombord på fartyg, i tjänstemäns privata bostäder eller i hotellrum och andra nödvändiga platser för tjänstemän på resa.

Portabla SCIF kan också snabbt inrättas vid behov under nödsituationer.

På grund av den operativa säkerhetsrisk (OPSEC) de utgör är personliga mobiltelefoner, smarta klockor, USB-minnen (även kallade ”thumb drives”) eller någon annan typ av personlig elektronisk utrustning (PED), kameror (analoga eller digitala) andra än de som är amerikanska statens egendom och som endast används enligt strikta riktlinjer eller någon annan typ av inspelnings- eller överföringsenheter (analoga eller digitala) uttryckligen förbjudna i SCIF:er.

Tillträde till SCIF är normalt begränsat till personer med lämplig säkerhetsklarering.

Icke säkerhetsklarerad personal i SCIF måste stå under ständig uppsikt av säkerhetsklarerad personal och all sekretessbelagd information och material måste tas bort för att förhindra obehörig åtkomst.

Som en del av denna process krävs normalt också att icke säkerhetsklarerad personal överlämnar alla inspelnings-, foto- och andra elektroniska mediaenheter. All aktivitet och alla samtal som förs där inne förutsätts vara skyddade från offentliggörande.

Tjänstemän som dokumenterats ha haft en SCIF inrättad i sina privata bostäder inkluderar:

  • President George W. Bush på sin Prairie Chapel Ranch i Crawford, Texas (som han använde som sitt västra Vita hus)
  • Utrikesminister Hillary Clinton i sina hem i Washington D.C. och Chappaqua, New York[10]
  • President Donald Trump i både Trump Tower i New York City,[2] och på sin resort Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida

 

Referenser