Foto: Alexandr Bormotin Licens: Unsplash

Foto: Alexandr Bormotin Licens: Unsplash

Finlands roll under andra världskriget bör inte glömmas bort. Under andra världskriget så inträffade ett verklighetens David mot Goliat scenario och detta var det finska vinterkriget. I november 1939, tre månader in i starten av andra världskriget, så invaderade det mäktiga Sovjet det lilla landet Finland. Den mäktiga röda armén hade miljoner stridande män, tiotusentals pansarfordon, stridsvagnar och tusentals flygplan mot det på pappret mycket svagare Finland. Ett land som hade en försvarsmakt som bara var en tiondels så stor som Sovjets.

Kriget var hårt för både män, kvinnor och barn och för att stå ut så spelade många finska soldater kort eller liknade om pengar för att fördriva tiden. ”Illmaista pelirahaa” var en vanlig term för gratisspel bland finska soldater.

Andra världskriget var förödande för Europas mindre nationer, där stormakter så som Nazi Tyskland invaderade mindre nationer och raderade dem ifrån den dåvarande världskartan.

Motstånd mot det mäktiga Sovjet och Finlands roll under andra världskriget

Men Finland var ett land som inte skulle acceptera ett liknade öde och sa bestämt nej till Sovjets försök att invadera landet. Än idag så är Finland känt för sitt hjältemod och sin kampanda i och med sin heroiska insats mot det mäktiga Sovjet. Finland och landets heroiska ståndpunkt är anledningen till att Vinterkriget spelade roll 1939. Händelsen kommer nog för alltid att fascinera historieintresserade och kommande generationer av finska män och kvinnor.

Kriget visade vad ett beslutsamt folk kunde uppnå tillsammans även under det mest desperata omständigheterna. Finlands roll under andra världskriget manifesterade verkligen att det var bättre att falla stridandes än att blint underkasta sig orättvisa och terror.

Fakta om Vinterkriget

Vinterkrigets inledande fas och försvarskrig utkämpades främst på Karelska näset, vid byn Summa och Taipaleenjoki och mellan Ladogas sjön norra strand och floden Kollaajooki, öster om Loimola. Norrut så attackerade röda armén via vägar som ledde in i Finland och kunde där utan större motstånd avancera in på finsk mark.

Den sydligaste attacken inom Finlands nuvarande gränser var i Ilomantsi. Norr om Ilomantsi så utkämpades det hetsiga och våldsamma strider i Lieksa, Kuhmo, Suomussalmi och i Salla.

Det allra kändaste slagen utav alla dessa var slaget vid Raatevägen där de tappra finska trupperna helt eliminerade den sovjetiska 44: divisionen.

Efter denna förnedrande förlust för Sovjet, så trädde fredsavtalet mellan Sovjet och Finland i kraft den 13 mars år 1940, samtidigt som andra världskriget rasade i Europa. Men konflikten var inte över än…

Fortsättningskriget

Vinterkrigets andra etapp döptes till Fortsättningskriget i Finland. Landet försökte då med hjälp av Tyskland att ta tillbaka områden som man hade förlorat till Sovjetunionen. Men i verkligheten så stod mer än bara land på spel för de finska soldaterna och folket.

Efter Vinterkrigets slut så fick Finland en väldigt dålig hand i och med situationen i omvärlden med det brutala andra världskriget som rasade. Inklämd mellan två jättar, Sovjet och Nazi Tyskland så var Finland tvungen att välja sida.

Risken att Sovjet skulle anfalla igen var överhängande och tyskarna hade visat ett intresse för Finlands rika utvinning av metallen Nickel i området kring Petsamo.

När Tyskland anföll Sovjetunionen i juni 1941 så följde den finska armén efter bara ett par dagar senare. Sommaren 1941 så tog finska trupper tillbaka mark ifrån Sovjet och som i nutid fortfarande ligger inom Finlands gränser.

Det allra viktigaste striderna i fortsättningskriget utkämpades på den östra sida utav den nuvarande finska gränser och senare även öster om den gamla gränsen, i östra Karelen.

Finlands reträtt

När den finska armén retirerade sommaren år 1944, så ägde det enda striderna inom Finlands nuvarande gränser rum i Ilomantsi. Det var på denna plats som de finska soldaterna kämpade mot den röda armén i juli och augusti år 1944. Hela Sovjet och deras offensiv mot Finland stoppades och Sovjet krävde inte längre en villkorslös kapitulation ifrån Finlands sida.

Här dök en chans upp till fred för Finland och en chans att dra sig ur det andra världskriget för gott. Vapenvilan mellan Sovjet och Finland som inträffade den 4 september 1944 ledde snart till Vinterkrigets tredje etapp, det så kallade Lapplandskriget.

Finlands roll under andra världskriget och Lapplandskriget

Det fanns nästan 200 000 tyska soldater i finska Lappland och dessa var inte redo att lämna landet frivilligt. Vapenvilan den 19 september mellan Sovjet och Finland krävde att Finland skulle utvisa dessa tyska trupper ifrån Lappland.

Nu ställdes de forna allierade Tyskland och Finland i strid mot varandra. Många häftiga strider utkämpades innan det allra sista tyska soldaterna lämnade finsk mark och drog sig tillbaka till Nordnorge i slutet utav april 1945.

Lapplandskriget var i princip över redan i oktober 1944, men små skärmytslingar mellan finska och tyska trupper skedde sporadiskt i och med tyskarnas långsamma reträtt ur Finland.

Tyskarna brände dock stora delar av landet under sin reträtt och man beräknar att skador för i dagens pengar för 3,2 miljarder dollar orsakades av tyskarna på finsk egendom. Förutom de materiella förlusterna så blev även runt 100 000 finska invånare flyktingar i sitt eget land.

Extern skribent

Relaterat