1. Du skall inte tro att du är något.
  2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
  3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
  4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
  5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
  6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
  7. Du skall inte tro att du duger till något.
  8. Du skall inte skratta åt oss.
  9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
  10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

 
Jantelagen är en påhittad lag som ingår i ”En flykting korsar sitt spår” av Aksel Sandemose (1933).

I boken tillfogas ett elfte bud, som brukar kallas ”Jantelagens strafflag”. Den är formulerad som en fråga i kapitlet -Du tror kanske inte att jag vet någonting om dig-, och lyder:

11. Tror du inte att vi vet något om dig?

Strafflagens grundsyn kommer till uttryck i citatet:

”Den enda fras som utgör Jantes strafflag, var således mycket innehållsrik. Den omfattade allt, och så måste den också vara skriven, för absolut ingenting var tillåtet. Den var också utformad som en anklagelse, med alla slags ospecificerad brott i utsikt. Dessutom var den, allt efter tonfallet, lämplig för utpressning och förledelse till brott, och den kunde också vara det bästa försvarsmedlet.”