Vetapedia ger dig en mer nyanserad bild av många begrepp, ämnen, ord, händelser och personer.

Denna text uppdaterades 7 okt 2017

Wikipedia är ett bitvis hårt kontrollerat uppslagsverk där poster med en stark ekonomisk, ideologisk eller politisk laddning är punktmarkerade. Dessa poster ger ett skenbart intryck av neutralitet, men kan vara mycket vilseledande. Wikipedia missbrukas även ibland för att skapa dåligt rykte för vissa individer. Wikipedia har blivit ett instrument för ideologisk påverkan, politisk och ekonomisk styrning och vinklad folkbildning.

Vetapedia ska vara en fräsch referenspunkt för alla som vill se andra perspektiv på främst de faktaposter som nämns ovan. För att säkra posternas kvalitet på Vetapedia kommer endast sakkunniga individer att bjudas in för att administrera uppslagsverket.

I Vetapedia är det tillåtet med flera versioner av samma faktapost. Om tex ett ämne eller en person anses vara kontroversiell kan fakta fördelas på olika versioner där varje version representerar ett perspektiv.

Vetapedia grundades 2011 av Torbjörn Sassersson.
Kontakta honom via sasser[snabel-a]sasser.net

Mål

År 2018 är Vetapedia en allmänt känd svensk encyklopedi. Det måste då inte finnas 500,000 poster. Kvantitet innebär inte kvalitet.