Alternativet till Wikipedia

Sökresultat: ”livsstil” Sida 2 av 3

Amish

Amishsekten grundades 1693-1697 av Jakob Ammann i gränstrakterna mellan Holland, Tyskland och Belgien. Amman införde regler där man tog avstånd från människor som inte tillhörde Amishsekten. Han införde fottvättning före gudstjänsten och enkelhet i kläder och livsföring. Dessa regler gäller fortfarande idag. Sekten kallas för amish, eller ammoniter på svenska. Idag finns över 200 000 […]

Psykopati

Psykopati (psyche ”själ”, ”liv” pathos ”lidande”) betecknar en störd personlighet ifråga om medkänsla och förmåga att ta hänsyn till andra. Även om det finns kriterier för denna störning finns den i Sverige inte som diagnos i någon standardiserad diagnosmanual. Kriterierna för antisocial personlighetsstörning innehåller en ”känslokall likgiltighet för andras känslor.” Biologisk grund Flera bevislinjer pekar […]

Helandevård

Helandevård bygger terminologiskt på begreppen helande och vård. Engelskans Health care kan översättas till hälsovård men på svenskan också sjukvård.  Ortodox skolmedicin har blivit utgångspunkten i modern tid men ursprungligen finns teorier och kunskaper såsom Are Waerlands biologiska medicin. [1] I engelskan används healing och care ibland gemensamt för att tydliggöra innebörden av vård med […]

Sida 2 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén