Alternativet till Wikipedia

Författare: Borje Sida 1 av 15

Främmande fientlig makt

Begreppet ”Främmande fientlig makt” avser en inhemsk eller/och utifrån kommande organisations aktiviteter som innebär risk för rikets säkerhet och ett hot mot landets befolkning. (Längre ned i denna artikel om Corona).

Svenska säkerhetspolisen beskriver det så här Länk 2019-07-01:

Främmande makt agerar i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt för att skaffa sig ett övertag som de kan använda mot Sverige. Angreppen sker mot alla sektorer i samhället. För att hantera hotet måste Sverige stärka sin motståndskraft.

– Aktiviteterna inom gråzonen pågår här och nu och de utförs av stater* som har både pengar, resurser och tid. Det betyder att alla myndigheter och företag i Sverige som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utsätts, eller riskerar att utsättas för, gråzonsaktiviteter från främmande makt, säger Kennet Alexandersson.

* KOMMENTAR: försök till maktövertagande behöver inte komma från annan stat dvs en klassisk ockupationsrisk eller angrepp från annat land. I modern tid finns istället en risk för att det kommer från särintressen såsom: ekonomiska, politiska eller religiösa. Ett sådant exempel är ISIS.

ISIS agerade för att med propaganda dra till sig stöd från muslimer i hela världen och även få dessa att ansluta sig för att med terror ockupera och överta stater och områden i Mellanöstern i syfte att upprätta ett islamskt kalifat.

När ISIS störtade hamnade ett stort antal ISIS-anslutna kvinnor och barn i fångläger under koncentrationsliknande förhållanden. I september 2021 har flera av dem som har annan nationalitet än arabisk, exempelvis svensk, blivit anmälda som säkerhetsrisker och man vill utvisa dem från exempelvis kurdiskt kontrollerade områden tillbaka till sina hemländer. Bland dessa fångar finns ISIS-lojala kvinnor som betraktas som säkerhetsrisk. Danmark [1] med flera länder vägrar ta emot dylika misstänkt ISIS-lojala ”återvändare”. Enligt Barnkonventionen finns ett humanitärt krav på att hjälpa dessa ISIS-kvinnor med barn och Sverige ser sig hösten 2021 tvingade att låta sådana ”svenskar” återvända. [2] [3]

”CORONA-pandemin” är ett biovapen iscensatt 2020 av främmande fientlig makt, benämnt hydran, i syfte till global kontroll av världens stater och befolkningar via ”hotet om sjukdom som vapen”. Attacken är förberedd sedan 2010 med erfarenheter från svininfluensan, utvecklad, planerad och genomförd med infiltration och korruption av demokratiska stater.

Fientlig makts ledare och grupper bakom Coronaattacken kan sammanfattas i : Rockefellerklanen, Bill Gates, Anthony Fauci, Klaus Schwab, globala läkemedelsbolag (omnämnt i Event 201), Amerikanska försvaret med inriktning på biovapen, CIA. WHO under Tedros Adhanom.

När det rör coronavirusets spridning, tveksamt benämnd pandemi, är det klargjort att själva viruset är finansierat, utvecklat och patenterat i USA som ett biovapen. NIAID USAs motsvarighet till Smittskyddsinstitutet under ledning av Anthony Fausci har spelat en viktig roll för att finansiera och administrera flytten till säkerhetslabb i Wuhan Kina [4] varifrån det spreds motsvarande en biovapenstrategi. Fausci har i årtionden sysslat med utveckling av virus och biovapen i nära samverkan med amerikansk militär forskning. [5] Fauscis samarbete men Bill Gates omfattar även övertagande av WHO, Världshälsoorganisationen som stärkte strategin att kunna styra världshälsan och därigenom alla demokratiska länders hälsovårdsmyndigheter. Den tyska miljardären Klaus Schwab har uttalat sig vara marxist och hans ambition har varit att via World Economic Forum indoktrinera världens ledare i målet att skapa en global diktatur för att komma till rätta med ”överpopulation” och klimat. Tillvägagångssättet är dokumenterat genom en inspelningen av Event201. David Rockefeller representerade här Rockfellerklanen som tog fram LockStep, en maktstrategi för att bryta ned demokratier, införa polisstat och genomföra global diktatur.

I Event 201 ser vi hur denna hydraliknande makt av en handfull miljardärer med globala läkemedelsbolag i ryggen kan manipulera inte bara världens ledare utan också hela världsopinionen i avsikt att tillägna sig världskontroll över mänsklighet och demokratier med hotet om sjukdom som vapen.

Strategin har gått ut på att

Event 201 visar att bedragarna förberett sig noga. För att lyckas nå sin mål måste de ha kontroll över sin Coronakampanj genom att:

 • Fabricera och äga patent på Coronaviruset
 • Fabricera och äga Covid19 vaccin
 • Designa och formulera symboler för ett skrämmande coronahot såsom obligatorisk munmask och se till att all verksamhet som visas på TV ska domineras av denna mask.

“Äga” kommunikationen genom att:

 • “Kontrollera” WHO. Bill and Melinda Gates Foundation är den främsta givaren till WHO, framför alla regeringar i världen.[6]
 • “Kontrollera” medier som orsakar skräck och hotbild genom upprepning av påhittad smitta och påhittade dödssiffror.
 • “Kontrollera” politiska ledare som rättar sig efter WHOs direktiv.
 • “Kontrollera” ländernas folkhälsomyndigheter som lyder WHO.

Ovanpå detta ser vi att planen innehåller ett övertagande av världens demokratier i akt och mening att skapa polisstater, eliminera mänskliga rättigheter och om möjligt inrätta en världsregering med Global kontroll.

Sättet att nå dit är att styra över:

 • vaccinpass.
 • polis /militär som genomför kontroller och razzior mot olydiga.
 • en ny “Pandemilag” där myndigheter följer upp och bestraffar olydiga genom att göra dem fredlösa.
 • världshälsoorganisationen (WHO) vars makt blir alltmer oinskränkt över alla länders folkhälsomyndigheter och som genom direktiv tar över demokratier som blir polisstater.

Börje Peratt

Referenser

 1. IS-återvändarna SvD Länk
 2. Bygg fångläger och ta hem de svenska IS-terroristerna Länk
 3. Vissa IS-anhängare kanske avrättas – andra kan ostraffat skryta om sina brott – i båda fallen svenska medborgare. Oacceptabelt! Länk
 4. Anthony Fauci defends US funding coronavirus research at Wuhan lab Länk
 5. Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research. Newsweek By Fred Guterl On 4/28/20 Länk
 6. Deidre McPhillips,20 Maj 2020, US NEWS: Gates Foundation Donations to WHO Nearly Match Those From U.S. Government Länk

Dr Judy Mikovits

Dr Judy Mikovits är en amerikansk forskare född 1957 som 1984 blev uppmärksammad för sina studier och sina artiklar om sambandet mellan HIV och AIDS. Hon är Medicine Doktor och kom med sina slutsatser att utmana några ur det amerikanska etablissemanget bland annat Dr Anthony Fauci som krävde en kopia på en vetenskaplig artikel om just sambandet mellan HIV/AIDS för att sedan stoppa den och låta en associerad, Robert Gallo få skriva om den och ta äran. NOT 1

Dr Mikovits menar att Fauci med denna fördröjning av det bevisade sambandet mellan HIV och AIDS påskyndade och förvärrade förloppet av AIDS epidemin som ledde till miljontals människors död (Plandemic).

Mikovits menar också att Fauci är ansvarig för att ha premierat felmedicinering av AIDs-sjuka vilket orsakade svår skada och många dödsfall bland dessa patienter. NOT 2

Konflikten med Fauci och därmed med etablissemanget ledde till att Mikovits diskrediterades som forskare. Wikipedia som är språkrör för det medicinska etablissemanget framställer Dr Mikovits som vaccinmotståndare vilket hon inte anser sig vara. Som immunvirolog anser hon genuin vaccin vara en del av uppbyggnaden av immunförsvar.

Judy Mikovits har med Kent Hickenlively skrivit boken Plague of Corruption (2020) vilket skulle kunna översättas med “Korruptionspest” i brist på bättre. [1] Här beskrivs hur Mikovits förföljdes och bestraffades av dr Fauci och associerade som hade makten att få polisen att göra en husrannsakan hos Mikovits och kasta henne i fängelse på vad som sedan kom att beskrivas som åtalbart förtal. [2] Jämför med behandlingen av Erik Enby och Dan Larhammars agerande för att försöka via husrannsakan få Enby i fängelse. NOT 3

Mikovits kastades utan rättegång i fängelse och för att få komma ut belades hon med en 5-årig munkavle för att inte avslöja bakgrunden till de övergrepp hon utsatts för. [2]

Dr Mikovits vill i boken Korruptionspest [1] och i videon Plandemic visa upp hur amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), folkhälsomyndigheten, Nationella Hälsoinstitutet och Dr Faucis eget National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) agerat med starka egenintressen med Globala Läkemedelsbolag i ryggen. Bland annat äger de patenten för både viruskoncentrat, vaccin och sjukdomar som de ska skydda människor från. Detta samband är av amerikansk press framställt som intressekonflikt (jäv).[3]

Påstående: Coronaviruset covid 19 är tillverkat i labbet i Fort Detrick i USA under överinseende av Dr Fauci. [1] Därefter fortsatt utvecklat på ett högrisklab i Wuhan i Kina med fortsatt ekonomiskt stöd med två gånger 3,7 miljoner dollar från NIAID, där Dr Fauci är chef [1B] vilket lett till Wuhangate. [1C]

“Dr Fauci vid National Institute for Allergic and Infectious Diseases (NIAID), kommer att tillgodogöra sig 50% av alla royalties från ett potentiellt vaccin mot coronavirus,” enligt Robert F. Kennedy Jr., son till Robert och brorson till John F. Kennedy. Länk

Journalisten Fabio Giuseppe Carlo Carisio har i en serie artiklar numrerade Wuhangate 1-8 utvecklat vilka som är inblandade i framtagningen av corona covid 19 och vaccin företrädesvis via amerikanska intressen. [1C] LÄNK

Som vi har visat i senaste två reportagen Wuhangate 4 och 5, att inom ramen för PREDICT 2-projektet finansierat av USAID, genomfördes forskning om Coronavirus och vaccin över hela världen där [amerikanska hälsomyndigheter och organisationer] OMS, CDC och NIAID var globala partners.

BIOGRAFI
1980 fick Mikovits sin BA-examen i kemi från University of Virginia. Hon var vid Upjohn Pharmaceuticals i Kalamazoo, Michigan från 1986 till 1987 för att fungera som laboratorietekniker men fann oegentligheter i utvecklingen av bovina tillväxthormonprodukt. [2] 1988 arbetade hon som laboratorietekniker vid National Cancer Institute (NCI) i Frederick, Maryland under Francis Ruscetti, som senare fungerade som hennes doktorandledare och 1991 fick hon en doktorsexamen i biokemi från George Washington University. Hennes doktorsavhandling blev “Negativ reglering av HIV-uttryck i monocyter.” År 1996 anställdes Mikovits som forskare vid Ruscettis laboratorium för leukocytbiologi vid NCI.

I maj 2001 lämnade Mikovits NCI för att arbeta på EpiGenX Biosciences i Santa Barbara, Kalifornien, ett läkemedelsföretag. 2006 blev hon forskningsdirektör för Whittemore Peterson Institute i Las Vegas, NV. Efter att hon publicerade ett papper 2009, blev hon inblandad i kontrovers och lämnade sin anställning Whittemore Peterson Institute (WPI) 2011.

Den 18 november 2011 arresterades hon i sitt hem i Ventura County, Kalifornien, och fängslades i fem dagar baserat på WPI: s anklagelser om att hon stal labb-böcker, en dator och annat material. [4] Hon hölls tillfälligt fängslad i enlighet med det fallet och hennes advokat sade att anklagelserna saknade grund. [5] Anklagelserna som väckts mot Mikovits ogiltigförklarades. [6] Washington Post rapporterade senare att Whittemore-familjens begått kriminella handlingar och åsidosatt lagen och fick därför problem att fullfölja fallet. Harvey Whittemore WPI, sändes till fängelse under 2014 för att ha åsidosatt lagstiftningen om kampanjfinansiering avseende den amerikanska senatorn Harry Reids 2007. Ytterligare olagligheter från WPI resulterade i ytterligare bestraffningar. [7] Detta bekräftar bilden av att ett demoraliserat ledarskap i WPI utsatte Dr Mikovits för olaglig konspiration.

Mikovits fortsatte efter detta som forskare och deltog tillsammans med två andra forskargrupper i en större studie från 2012. Den forskningsgrupp hon ingick i kom fram till att ett virus kunde ha samband med så kallad sömnsjuka Chronic Fatigue Syndrome. [8]

KÄLLOR
1) Judy Mikovits; Kent Heckenliverly (2019). Plague of Corruption. Skyhorse Publishing. pp. 128–130. ISBN 978-1510752245.
1B) Regeneration International, Murder Most Foul: The Perps Behind COVID-19
1C) Gospa News, 8 mars 2020, WUHANGATE – 7. av Fabio Giuseppe Carlo Carisio, Bio-Weapons Dossier. Pentagon & Fauci 28 Us Labs’ Secrets. Dangerous Tests with CoronaVirus
2) lba, Davey (2012-07-23). “Virus Conspiracists Elevate a New Champion”. New York Times.
3) Fauci and Birx BOTH Have Big-Money Bill Gates Conflicts of Interest, Länk 26 mars 2020. News Break,
Fauci: US Poised to Produce a COVID-19 Vaccine LÄNK
4) Cohen, Jon (December 2, 2011). “Dispute Over Lab Notebooks Lands Researcher in Jail”. Science. 334 (6060): 1189–1190. Bibcode:2011Sci…334.1189C. doi:10.1126/science.334.6060.1189. PMID 22144589. Retrieved May 8, 2020.
5) Cohen, Jon (2011-11-19). “Controversial CFS Researcher Arrested and Jailed”. ScienceInsider. Archived from the original on 2011-12-01.
6) Cohen, Jon (2012-06-13). “Criminal Charges Dropped Against Chronic Fatigue Syndrome Researcher Judy Mikovits”. Science. Last November, the district attorney in Washoe County, Nevada, filed a criminal complaint against Mikovits that charged the virologist with illegally stealing property from her former employer, the Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease (WPI) in Reno, Nevada.
7) McAndrew, Siobhan (2016-05-03). “New lawsuit goes after the Whittemore family’s Lake Tahoe house”. Reno Gazette Journal.
8] Lombardi VC, Ruscetti FW, Das Gupta J, et al. (October 2009). “Detection of an Infectious Retrovirus, XMRV, in Blood Cells of Patients with Chronic Fatigue Syndrome”. Science. 326 (5952): 585–89. Bibcode:2009Sci…326..585L. doi:10.1126/science.1179052.

NOT
1) Robert Gallo är känd för att vara en av grundarna samt direktör för Institute of Human Virology vid University of Maryland School of Medicine i Baltimore, Maryland. Positionen har han innehaft sedan 1996 då organisationen skapades. Gallo är även en av skaparna av det biokemiinriktade teknikföretaget Profectus BioScience.
2) Långfilmen Dallas Buyers Club (2013) baserad på verkliga händelser beskriver vad som kan ses som maktens övergrepp mot hälsofrihet. LÄNK
3) Läkaren som vägrade ge upp LÄNK

Politisk korrekthet (PK)

Politisk korrekthet är en ofta nedsättande beteckning på en inställning där man är överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar.

PK-samhälle innebär en samhällsdebatt präglad av politisk korrekthet (PK).[1][2] Det är en beteckning på en anpassad kommunikation eller en hycklande dialog där PK domineras av extra lyhördhet för vad som anses vara korrekt inställning och där PK är överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar och att följa den dominerande trenden i samhällsdebatten.

Frågeställningar och påståenden om PK:

 • Med PK följer brist på källgranskning och kritik av uppenbara brister, istället är det förutfattade meningar och fördomar som tillåts dominera åsiktsbildning.
 • PK innebär ett instämmande i åsikterna hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle. Konformism och försiktighet är viktigt.
 • PK skiljer sig åt i olika politiska sammanhang. PK inom högerkretsar är inte samma som PK inom vänsterkretsar.
 • PK kan vara bra, det kan skydda utsatta grupper och underlätta försök att förbättra situationen för dem. Fördomar och hätska uppfattningar kan motverkas.

Exempel på PK diskussion i Debattartikel AB 2016:

PK omhuldas. Under lång tid förnekades eller bagatelliserades problem med invandring. Ett problem är att länder där många flyktingar kommer ifrån präglas av antingen brutala diktaturer, religiös fundamentalism eller, vid demokrati-försök, totalt kaos. Detta färgar flyktingströmmar, där en uppsjö av problem nu blivit så tydliga att de passerat flertalets PK-filter: från trakasserier av kvinnor till hedersmord, gängbildningar, förorter som präglas av kriminalitet och utanförskap, utryckningsfordon som slås sönder, låg sysselsättning och högt bidragsberoende, hård belastning på skola och socialvård och asylboenden där bråk och förtryck av minoriteter håller polisen sysselsatt. Förföljelser av judar och homosexuella är andra problem, liksom terroristhot och att Sverige är storleverantör per capita till IS.

Här tänker kanske läsaren att författaren är en högextremist med flyktingfientliga åsikter. Eller är ute i grumliga vatten. Eller är ett uttryck för strukturell rasism.

Dessa ryggmärgsframkallade uppfattningar har bidragit till att vidmakthålla en grad av problemförnekande som de flesta i dag torde se som otroligt naiv. Man har ”löst” problem genom enkla slogans som ”invandring gynnar Sverige” eller helt enkelt genom att hata Sverigedemokraterna och ta avstånd från allt och alla som kan förknippas med, eller uppfattas gynna, partiet. Strutspolitik, krampaktig godhet och främlingsfientlighet-fientlighet sammanfattar PK – och svenska värderingar. LÄNK AB

Av politisk korrekthet följer också dess motsats politisk inkorrekthet.
Under den amerikanska presidentvalskampanjen 2016 kritiserade den republikanske kandidaten Donald Trump begreppet PK vid flera tillfällen, till exempel för att ursäkta sina påståenden om att mexikaner skickade våldtäktsmän till USA.[3] Hans argument var att han inte hade tid att vara politiskt korrekt.

PK som slagträ

Att beskylla debattmotståndare för att vara PK har blivit ett omvänt sätt att använda begreppet. Då ställer man sig vid sidan om och utgår från att man själv är politisk inkorrekt och beskyller andra för att inte ha modet att tänka själva.

Forskning om PK

Det finns en oro för att PK-normer ska strypa samhällsdebatten. Men forskningen visar att det också kan vara tvärtom: både män och kvinnor kan bli mer kreativa om gruppen tillåts diskutera korrekta och inkorrekta beteenden. I ett experiment på ett amerikanskt universitet fick studentgrupper i uppdrag att komma på affärsidéer för en ny verksamhet.

Deltagarna i dessa grupper uppgav i efterhand att de varit mer uppmärksamma på respektfullt beteende i sina diskussioner av affärsidéerna.

En jämförelse av antalet affärsidéer visade att grupperna som påmints om PK-normen kom på nästan dubbelt så många idéer som de andra grupperna. Fler vågade uttrycka sina tankar när de förväntade sig att diskussionen skulle vara respektfull. Snarare än att förtrycka åsikter ledde alltså PK till en större kreativitet och att fler åsikter kom till tals. Både kvinnor och män uttryckte fler idéer. [4]

Kritik mot studien: att kalla normalt hyfs och social kompetens för PK minskar trovärdigheten för studiens hypotes, upplägg och slutsats. Man har helt enkelt inte forskat i PK utan i socialt uppförande.

Referenser
1) ”Politiskt korrekt”. Nationalencyklopedin.
2) ”Politisk korrekt”. Svenska Akademiens Ordlista.
3) Political correctness: how the right invented a phantom enemy” (på en-GB). The Guardian. 30 november 2016.

4) Creativity from Constraint? How the Political Correctness Norm Influences Creativity in Mixed-sex Work Groups, SAGE Journals LÄNK

Sida 1 av 15

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén