Alternativet till Wikipedia

Kategori: Psykologi Sida 1 av 5

Amish

Amishsekten grundades 1693-1697 av Jakob Ammann i gränstrakterna mellan Holland, Tyskland och Belgien. Amman införde regler där man tog avstånd från människor som inte tillhörde Amishsekten. Han införde fottvättning före gudstjänsten och enkelhet i kläder och livsföring. Dessa regler gäller fortfarande idag. Sekten kallas för amish, eller ammoniter på svenska.

Idag finns över 200 000 amish i USA. 75 procent av dessa lever i Pennsylvania, Ohio och Indiana.

De första amish invandrade till Pennsylvania under 1720-talet, och en andra invandring ägde rum under mitten av 1800-talet. Ett drygt tusental lever också i Ontario, Kanada.

Deras utvandring till Amerika berodde på att de ville finna frihet för sitt religionsutövande.

Amish är mest kända för sin konservatism beträffande kläder. De ser ut som 1700-talsmänniskor. Männen har långbyxor, ibland med lucka i stället för gylf, hängslen, rock eller jacka utan slag samt bredbrättad hatt. Männen bär mörka kläder och har långa skägg. Fram till bröllopet rakar männen sig dagligen, efter det ska de ha helskägg för att respekteras. Kvinnorna bär ankellånga kjolar, förkläde samt hätta över håret. Barnen börjar bära vuxenkläder vid fyraårsåldern.

Amish tar avstånd från alla moderna hjälpmedel och kläder. Amish får inte äga bilar eller traktorer, och det är också förbjudet att ha telefon, radio, TV, dator och elektricitet.

Amish pratar fortfarande med samma tyska dialekt som de förde med sig över till Amerika under utvandraråren. Amish har egna så kallade ”enrumsskolor” där alla åldersgrupper blandas. Ingen går längre än åtta år i skolan eftersom mer inte behövs för att klara livet på farmen, enligt amish. I tonåren uppmuntras barnen att resa och se hur andra har det, sedan kan de välja om de vill bli vanliga medborgare eller Amish.

Deras jordbruksmetoder är idag detsamma som för 200 år sedan. De sår och skördar sina åkrar med hjälp av hästar i stället för traktorer. Deras gårdar är blomstrande jordbruk, trots att de är små. Amishgårdarna är lätta att känna igen tack vare sina väderkvarnar och vattenhjul.

Amishfolkets kontakt med omvärlden är en liten handel som de bedriver för att få pengar till vissa nödvändiga varor. Det är en handel som brukar omfatta försäljning av hembakat bröd och grönsaker från små stånd vid vägkanten.

En god amish tolkar sin Bibel bokstavligt, och religionen är deras livsstil. Den präglar hela deras liv, och inte bara på söndagarna som för många andra amerikaner. Bryter en vuxen amish mot någon viktig regel kan hon eller han bli ”shunned”, utfryst. Den uteslutne behandlas som luft och tilltalas inte. Skilsmässa leder till utfrysning.

Referens SO rummet

Alternativism

Alternativism har flera förklaringar. En psykologisk är
Konstruktiv alternativism.

Enligt psykologen George Kelly (1905-1967) är det viktigt att vi övar oss i alternativseende, för att få bästa möjliga sammanhang i vår verklighetsuppfattning och tolkning av det som vi tar del av och är med om.

Inom vetenskap är ett alternativistiskt tänkesätt nödvändigt för att utveckla kunskap. Något som framhållits av flera Nobelpristagare såsom den kinesiska forskaren Tu Youyou, för hennes upptäckter rörande en ny terapi mot malaria. [2]

– Det krävs forskare med ett alternativt tänkande för att söka nya möjligheter då det etablerade visar sig inte hålla måttet inom medicin när det gäller biverkningar, säkerhet och effektivitet.

Kreativitet är ett sätt att göra tankesprång som tillåter alternativa lösningar även inom vetenskap. [3]
Kreativitet är även förutsättningarna för skapande och utveckling inom kultur, konst, reklam och berättande.[4]

Kombinationen av vetenskap och kreativitet ligger bakom uppfinningar och samhällets utveckling. Psykologiska drivkrafter är nyfikenhet och vilja att se bakom hörnet.[5]

Komplikationer vid tolkning av begreppet

Alternativism skulle kunna uppfattas som motsatsen till fundamentalism men i själva verket kan man spåra en rigiditet även hos den alternativism som när den bestämt sig ser det konventionella etablerade som en motståndare istället för en möjlig samverkan. Det blir då en slags fundamentalistisk alternativism och i brist på bättre kan det vara värt att utreda detta som begrepp.

Möjlighet till olika perspektiv
Alternativism kan exempelvis utgöra valet av alternativ medicin och alternativa metoder. Den som har en öppen hållning kan se dessa som komplement till skolmedicin. En sådan inställning kan kallas holistisk då man använder olika möjliga perspektiv för att komma fram till en möjlig lämplig lösning.
Det alternativa tänkandet är vanligt även inom skolmedicin och på sjukhus som sägs ska hålla sig till vetenskap och beprövad erfarenhet men som kan behöva pröva helt nya vägar.
Anders Hernborg, distriktsläkare ifrågasätter begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Han säger att det alltid kommer att finnas ett »gap« där det saknas strikt vetenskapligt underlag för mycket av det läkarna gör.

Konflikt
På motsvarande sätt som vissa inom skolmedicin kan bekämpa komplementära lösningar kan då fundamentalistiska alternativister bekämpa skolmedicinen i sin helhet och kan ha ett fördomsfullt negativt förhållningssätt till sjukhus och dess personal. Därmed uppstår en fiendskap mellan alternativ och etablerat.

Fiendskap till alternativism från antihumanistiskt håll:
CSI ökänd för ett pseudoskeptiskt förhållningssätt kallar sökande efter alternativa metoder för Mystiska medicinska alternativ.

Här ingår även Quackwatch som formulera endast en sorts vetenskap och hävdar att genom den utestängs alternativ medicin. [6]

Det finns också risk för intolerans mellan livsåskådningar och trosföreställningar.
”Varning för Förbundet humanisterna” är en artikel av professor Peter Wahlgren vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, publicerade på Dagens Juridik 2007-06-07  LÄNK

Källor

1) Urbandictionary Länk
2) Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2015 Pressmeddelande
3) Roberta Ness, The Creativity Crisis, Reinventing Science to Unleash Possibility LÄNK
4) Yannis Hadzigeorgiou et al, Thinking about Creativity in Science Education, Creative Education
2012. Vol.3, No.5, 603-611 LÄNK
5) Intelligensens kritiska massa,Cecilia Christner 2009-08-04, Forskning och framsteg LÄNK
6) Quackwatch

Konstruktiv alternativism

Konstruktiv alternativism: constructive alternativism [k?n?str?kt?v ?:l?t?:n?t?v?z?m].

Begrepp hos George Kelly (1905-1967), som använts för att betona skillnad i olika sätt att uppfatta företeelser, händelser och situationer.

Vårt sätt att uppfatta historiska händelser, politiska och religiösa åskådningar och situationer vi blir vittne till i vardagen med mera, varierar både hos var och en av oss och växlar kraftigt mellan olika människor. Våra uppfattningar är enligt Kelly konstrukter (mentala konstruktioner) som vi använder för att bilda mening i det vi ser och upplever.

Därför är det enligt Kelly viktigt att vi övar oss i alternativseende, så att vi få bästa möjliga sammanhang i vår verklighetsuppfattning och tolkning av det som vi tar del av och är med om. Det är det som är konstruktiv alternativism.

Referens
Psykologiguiden

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén