”Intelligenskvot är en reduktionistisk metod som ämnar att försöka kvantifiera intelligens. Det föreligger mycket debatt beträffande huruvida IQ är ett ”bra” mått på intelligens. Olika omdiskuterade metoder förekommer att genom olika IQ-test försöka fastställa en individs intelligens efter en skala”. – Wikipedia

”IQ är en benämning på hur du löser problem som du inte har någon tidigare kunskap om. Har du ett IQ på över 131 klassas du som väldigt intelligent medan har du ett IQ på under 70 har du någon form av utvecklingsstörning.”Intelligenstest.se

Jämförelser mellan olika IQ-skalor (Wikipedia)
Procent av
befolkningen
Wechsler-
skalan
Stanford-
Binet
Cattell
2,2% av befolkningen har lägre IQ 70 68 52
25% av befolkningen har lägre IQ 90 89 83
Medelvärde 100 100 100
25% av befolkningen har högre IQ 110 111 116
9% av befolkningen har högre IQ 120 121 132
2,2 % av befolkningen har högre IQ 130 132 148
0,0001% av befolkningen har högre IQ 171 176 214
IQ-graf, normalfördelning

IQ-graf, normalfördelning