baron von Münchhausen. Lålning av ugust von Wille  (1829–1887). Licens: public domain

Baron von Münchhausen. Målning av August von Wille (1829–1887). Licens: public domain

Münchhausens syndrom är en psykisk sjukdom som innebär att en person uppsöker sjukvård och där uppger påhittade symptom för att komma under vård. Symptomen ifråga är självförvållade (men ej självskadebeteende) eller simulerade.

Ordets ursprung

Syndromet har fått sitt namn efter den litterära figuren baron von Münchhausen på grund av dennes mytomaniska drag. I sagan färdades baronen på en kanonkula mellan olika krigsskådeplatser. Detta kommer utav att den drabbade far mellan olika akutmottagningar som ”utskjutna kanonkulor”, vilket innebär att patienterna frekvent och regelbundet besöker olika typer av vårdmottagningar.

Symptom

Till skillnad från hypokondrikern, där personen faktiskt tror att han eller hon är sjuk, är en person med Münchhausens syndrom fullt medveten om att han/hon far med osanning, och därför räknas sjukdomen som närmare besläktad med mytomani.

Bakom beteendet ligger ofta en personlighetsstörning av borderline-typ. Inom psykiatrin klassificeras Münchhausens syndrom som factitia, det vill säga sjukdomsimitering.

Syndromet är också skilt från simulering, där patienten förfalskar ett ohälsotillstånd med ett konkret vinstsyfte, till exempel för att få ekonomisk ersättning, befrias från arbete, eller kunna skaffa sig droger.

Kartläggning och behandling

Münchhausens syndrom behandlas ofta med ångestdämpande i kombination med samtalsbehandling. Sjukvården i landet patienten befinner sig i blir också ofta meddelade om patientens syndrom i förebyggande syfte, detta för att dels förhindra att vårdresurser används felaktigt, dels för att patientens syndrom inte ska stimuleras ytterligare. Münchhausens syndrom är ofta behandlingsbart och många patienter lär sig sedermera att hantera sin sjukdom i vardagslivet.

Källor

Externa länkar

  • Lundin, Anders; Oldenburg, Christian (12 december 2005). ”Är vi alla lurade?”. Läkartidningen (50). Arkiverad från originalet den 27 september 2007. Läst 17 september 2006.