Alternativet till Wikipedia

Kategori: Begrepp Sida 1 av 4

Genoccin – mRNA-vaccin

Denna faktapost är under utveckling.

Uppfattning: Så kallade mRNA-vacciner kan inte anses vara vacciner i dess egentliga betydelse. Det finns inga likheter med traditionella vaccin med högt avdödade patogener. Detta nya är ett genmodifierat, nanoteknikbaserat experiment med en rad främmande produkter – och korrekt namn vore genoccin.

Källa

Bild: Max Horkheimer och Theodor Adorno vid Frankfurtskolan skapade kulturmarxismen. Foto: Jeremy J. Shapiro. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Kulturmarxism

Kulturmarxism, från engelskans Cultural Marxism, är en politisk term, som ursprungligen bygger på teorier från den italienske kommunisten Antonio Gramsci och Frankfurtskolan om att den västerländska kulturen och kristendomen ska krossas genom kulturkrig.

Detta sker främst genom att etablera en kommunistisk kulturell och politisk hegemoni över viktiga samhällsvärderingar och samhällsområden i ett land. Pga den traditionella marxismens kollaps orsakad av östblockets sammanbrott i slutet av 80-talet, ersattes denna ideologi i mycket av postmodernism.

Bild: Max Horkheimer och Theodor Adorno vid Frankfurtskolan skapade kulturmarxismen. Foto: Jeremy J. Shapiro. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Bild: Max Horkheimer och Theodor Adorno vid Frankfurtskolan skapade kulturmarxismen. Foto: Jeremy J. Shapiro. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Den senare använder den grundläggande marxistiska offer-förtryckarmodellen (klasskampen), men på andra områden än ekonomi. Därigenom kan den socialistiska vänstern fortfarande överleva och nå och hålla politisk makt genom att använda s k Identitetspolitik  för att skapa hat mellan samhällsgrupper.

Idag används termen därför oftast för att avse de samhälleliga uttrycken/policies för filosofin postmodernism och dess senare tillämpningar (kritisk teori).

En vanlig stödjande metod är Politisk Korrekthet, som bl a  förhindrar mycket offentlig kritik av dessa policies. Postmodernistisk kunskapsteori är av grundläggande betydelse för mångas acceptans av kulturmarxism.

Tusenmannamarschen var en protest mot pandemipopulism i Sverige. Medborgarplatsen den 6 mars 2021. Foto: NewsVoice.se

Pandemipopulism

Bild ovan: Tusenmannamarschen var en protest mot pandemipopulism i Sverige. Medborgarplatsen den 6 mars 2021. Foto: NewsVoice.se

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung. Pressfoton.

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung. Pressfoton.

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung är två ekonomiforskare vid ekonomihögskolan i Lund som var bland de först att mynta uttrycket pandemipopulism. De anser att coronanedstängningar har en liten eller ingen smittskyddsverkan.

Lockdown är ännu mer skadligt för samhällen. Detta ingrepp i samhällskroppen medför omfattande ekonomiska kostnader och socialt lidande, anser forskarna.

NG Andersson och Jonung ansåg 2021 under coronakrisen att pandemilagen inte vilar på vetenskaplig grund och att den är ett uttryck för en pandemipopulism.

Källa

Dagens Industri: Nedstängningar står inte på vetenskaplig grund

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén