Vetapedia

Alternativet till Wikipedia

Kategori: Begrepp Sida 1 av 2

Syrien och geopolitik. Foto: Erika Wittlieb. Licens: Pixabay.com (free use)

Geopolitik

”Geopolitik är en vetenskaplig disciplin, där politik, historia och sociologi analyseras med referens till geografi. Begreppet myntades på svenska av Rudolf Kjellén, som i sin tur inspirerats av den tyske geografen Friedrich Ratzel och dennes bok Politische Geographie (1897). Begreppet geopolitik gjordes känt på engelska språket av amerikanske diplomaten Robert Strausz-Hupé. Den franska geopolitiska skolans fader var Vidal de la Blache (1845–1918).” – Källa: Wikipedia

”Geopoliticians sought to understand how the new industrial capabilities of transportation, communication, and destruction—most notably railroads, steamships, airplanes, telegraphy, and explosives—interacting with the largest-scale geographic features of the Earth would shape the character, number, and location of viable security units in the emerging global international system. Most believed that the new era of world politics would be characterized by the closure of the frontier, territorial units of increased size, and intense interstate competition; most also thought that a great upheaval was imminent, that the balance-of-power system that helped to maintain order in Europe during most of the 19th century was obsolete, that the British Empire (the superpower of the 19th century) was ill-suited to the new material environment and would probably be dismembered, and that the United States and Russia were the two states best situated in size and location to survive in the new era. Geopoliticians vigorously disagreed, however, about the character, number, and location of the entities that would prove most viable.” – Source: Britannica.com

OBS: Sidan behöver skrivas om och översättas till svenska.

Bild: Syrien och geopolitik. Foto: Erika Wittlieb. Licens: Pixabay.com (free use)

Vetenskap och forskning. Foto: Dariusz Sankowski. Licens: free use, Pixabay.com

Politiskt korrekt vetenskap

Politiskt korrekt vetenskap (PKV) handlar om att vetenskapen används som retoriskt vapen för att styra folkopinionen i olika sakfrågor. Ofta används företrädesvis naturvetenskapliga grenar för att påverka opinionen genom debatt.

De etablerade massmedierna granskar i princip inte alls detta fenomen. Istället anklagas de ofta för att i själva verket driva opinionen med hjälp av argument från politiskt korrekt vetenskap.

Faktaposten bör utvecklas avsevärt med förklarande text och exempel.

Sök på begreppet: ”politiskt korrekt vetenskap”

Tanketvångskollektivism

Tanketvångskollektivism tar avstamp från ett önskvärt tillstånd i den allena debatten, nämligen att få till ett tankekollektiv som bildar en eller flera sammanhängande idekollektiv.

För att sedan ta de stora språnget till tanketvångskollektivismen krävs många tanketvångsaktevister som går i fronten. En tänkare har alltså som mål att få alla att tycka samma sak och i den processen bakar man alltid in ett frågeförbudet. När väl många tanketvångsaktevister kommer samman bildas snart i samhället en tanketvångskollektivismen som alla självklart måste ingå i för att inte hamna utanför gemenskapen.

Den övergripande idén är att ta ifrån grindvakter deras antistämpeln-metod från dem, genom att vända på deras kritik mot anti-kollektivism. Säger man nej till tanketvångskollektivismen tar man även ifrån dem vapnet att stämpla motståndare som anti-kollektivister –  det vill säga de som inte vill ingå i ett tankekollektiv.

Begreppet myntades i september 2019 av Erik Forsman (1963-), Stockholm. Stämmer inte detta, meddela oss.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén