Alternativet till Wikipedia

Kategori: Begrepp Sida 1 av 2

Anarki - Ilustration: Vetapedia.se

Anarki

Anarki - Ilustration: Vetapedia.se

Anarki – Ilustration: Vetapedia.se

Anarki är ett begrepp som används både på ett positivt och ett negativt sätt. Antingen står det för ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare eller en statsmakt som har ett våldsmonopol. Andra menar istället att anarki står för förvirring och kaos i brist på lagar och en stark regering.

Anarkister använder begreppet i en positiv bemärkelse för att beskriva det ideala samhället. De menar att när sann anarki råder behövs inga poliser, härskare och domstolar. Anarkism är en politisk inriktning med målet att skapa ett samhälle fritt från stat, kapitalism och andra hierarkiska system och auktoritära strukturer.

Karl Marx ansåg att ordet anarkiskt var ett tillstånd av okontrollerat kaos, skilt från ordet anarkistiskt som används inom anarkismen för det eftersträvade idealsamhället utan en central Stat, an archos (utan härskare).

Motsatsen till en anarkist är språkligt sett en arkist eller etatist, en anhängare av auktoritet, makt och egendom.

Anarkism som modern samhällsrörelse uppstod under den industriella revolutionen och arbetarrörelsens framväxt. Från att först ha varit ett filosofiskt system (Godwin) under den samtida franska revolutionen, övergick anarkismen till att bli en praktisk rörelse under 1820-talet i USA (Warren).

Källor: Wikipedia, Marxist.se, Mimers Brunn, Syndikalisterna

Syrien och geopolitik. Foto: Erika Wittlieb. Licens: Pixabay.com (free use)

Geopolitik

”Geopolitik är en vetenskaplig disciplin, där politik, historia och sociologi analyseras med referens till geografi. Begreppet myntades på svenska av Rudolf Kjellén, som i sin tur inspirerats av den tyske geografen Friedrich Ratzel och dennes bok Politische Geographie (1897). Begreppet geopolitik gjordes känt på engelska språket av amerikanske diplomaten Robert Strausz-Hupé. Den franska geopolitiska skolans fader var Vidal de la Blache (1845–1918).” – Källa: Wikipedia

”Geopoliticians sought to understand how the new industrial capabilities of transportation, communication, and destruction—most notably railroads, steamships, airplanes, telegraphy, and explosives—interacting with the largest-scale geographic features of the Earth would shape the character, number, and location of viable security units in the emerging global international system. Most believed that the new era of world politics would be characterized by the closure of the frontier, territorial units of increased size, and intense interstate competition; most also thought that a great upheaval was imminent, that the balance-of-power system that helped to maintain order in Europe during most of the 19th century was obsolete, that the British Empire (the superpower of the 19th century) was ill-suited to the new material environment and would probably be dismembered, and that the United States and Russia were the two states best situated in size and location to survive in the new era. Geopoliticians vigorously disagreed, however, about the character, number, and location of the entities that would prove most viable.” – Source: Britannica.com

OBS: Sidan behöver skrivas om och översättas till svenska.

Bild: Syrien och geopolitik. Foto: Erika Wittlieb. Licens: Pixabay.com (free use)

Vetenskap och forskning. Foto: Dariusz Sankowski. Licens: free use, Pixabay.com

Politiskt korrekt vetenskap

Politiskt korrekt vetenskap (PKV) handlar om att vetenskapen används som retoriskt vapen för att styra folkopinionen i olika sakfrågor. Ofta används företrädesvis naturvetenskapliga grenar för att påverka opinionen genom debatt.

De etablerade massmedierna granskar i princip inte alls detta fenomen. Istället anklagas de ofta för att i själva verket driva opinionen med hjälp av argument från politiskt korrekt vetenskap.

Faktaposten bör utvecklas avsevärt med förklarande text och exempel.

Sök på begreppet: ”politiskt korrekt vetenskap”

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén