Bild ovan: Tusenmannamarschen var en protest mot pandemipopulism i Sverige. Medborgarplatsen den 6 mars 2021. Foto: NewsVoice.se

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung. Pressfoton.

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung. Pressfoton.

Fredrik NG Andersson och Lars Jonung är två ekonomiforskare vid ekonomihögskolan i Lund som var bland de först att mynta uttrycket pandemipopulism. De anser att coronanedstängningar har en liten eller ingen smittskyddsverkan.

Lockdown är ännu mer skadligt för samhällen. Detta ingrepp i samhällskroppen medför omfattande ekonomiska kostnader och socialt lidande, anser forskarna.

NG Andersson och Jonung ansåg 2021 under coronakrisen att pandemilagen inte vilar på vetenskaplig grund och att den är ett uttryck för en pandemipopulism.

Källa

Dagens Industri: Nedstängningar står inte på vetenskaplig grund