Alternativet till Wikipedia

Kategori: Media Sida 1 av 3

Medborgarjournalistik – gräsrotsjournalistik

Medborgarjournalistik kan innebära: podcasting, nyhetsproduktion, opinionsbildning bloggning och fältreportage.

Medborgarjournalistik kan innebära: podcasting, nyhetsproduktion, opinionsbildning bloggning och fältreportage. AI-bild: Karsten Bergmann. Licens: Pixabay.com

Medborgarjournalistik (citizen journalism) är en samlingsbenämning på journalistik som innebär insamling, rapportering, analysering och spridning av nyheter utförd av personer inom allmänheten som inte är journalister till yrket.

Dan Gillmor är en utpekad upphovsman till begreppet citizen journalism.

Medborgarjournalistik även kallad gräsrotsjournalistik har en stark relation till textproduktion på internet, tex bloggar.

I USA blev medborgarjournalistik juridiskt intressant 2005 i samband med en rätte­gång där Apple krävde att bloggare som hade avslöjat kommande produkter från Apple skulle röja sina källor.

Domstolen beslöt att bloggar ska ha samma tryckfrihet som tryckta tidningar,och att bloggare därför fick rätt att skydda sina källor. I Sverige kan en bloggare registrera sig själv som en ansvarig ut­givare och blir därmedär skyddad av Yttrandefrihetsgrundlagen.

Relaterat

Encyclosphere

Encyclosphere logo

”Larry Sanger var en av grundarna av Wikipedia och Citizendium, den senare en wiki-encyklopedi för expertskribenter. 2017 blev Sanger informationschef på Everipedia. Nu bygger han upp Encyclosphere som han hoppas helt ska ersätta  Wikipedia…” – NewsVoice

Läs mer i NewsVoice: Wikipedia-grundare startar Encyclosphere som inte kan styras av moderatortroll

Vetenskapskollen (logo). Källa: svd.se

Vetenskapskollen, SvD om populärvetenskap

Vetenskapskollen (logo). Källa: svd.se

Logo. Källa: svd.se

Svenska Dagbladet startade sommaren 2016 Vetenskapskollen där Emma Frans som är doktor i epidemiologi ges utrymme för hennes perspektiv på aktuella frågor. Frans undersöker olika påståenden i press och TV samt ”snackisar” i sociala medier. Hennes ambition är att utifrån sitt kunskapsläge nå diverse slutsatser om hur allmänheten bör relatera till vetenskap, påståenden, sensationella nyheter, forskningsrön och kunskapsorienterade debatter.

Hon arbetar med ”kollen” som en populärt skriven artikelserie i Svenska Dagbladet.

Kritik mot Vetenskapskollen

Vetenskapskollen har sedan den startade granskats av allmänheten, oberoende aktörer och experter. Strålskyddsstiftelsen menar att Vetenskapskollen förvillar i strålsäkerhetsfrågor, vilket stiftelsen skrivit om. Annan kritik handlar om att Emma Frans utnyttjas av industriella intressen för att vittvätta dessa intressen i flera sakfrågor genom att alltför ytligt och snabbt bedöma komplicerade vetenskapliga frågor och forskningsrön.

Externa länkar

Relaterat

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén