Vetenskapskollen (logo). Källa: svd.se

Logo. Källa: svd.se

Svenska Dagbladet startade sommaren 2016 Vetenskapskollen där Emma Frans som är doktor i epidemiologi ges utrymme för hennes perspektiv på aktuella frågor. Frans undersöker olika påståenden i press och TV samt ”snackisar” i sociala medier. Hennes ambition är att utifrån sitt kunskapsläge nå diverse slutsatser om hur allmänheten bör relatera till vetenskap, påståenden, sensationella nyheter, forskningsrön och kunskapsorienterade debatter.

Hon arbetar med ”kollen” som en populärt skriven artikelserie i Svenska Dagbladet.

Kritik mot Vetenskapskollen

Vetenskapskollen har sedan den startade granskats av allmänheten, oberoende aktörer och experter. Strålskyddsstiftelsen menar att Vetenskapskollen förvillar i strålsäkerhetsfrågor, vilket stiftelsen skrivit om. Annan kritik handlar om att Emma Frans utnyttjas av industriella intressen för att vittvätta dessa intressen i flera sakfrågor genom att alltför ytligt och snabbt bedöma komplicerade vetenskapliga frågor och forskningsrön.

Externa länkar

Relaterat