Medborgarjournalistik kan innebära: podcasting, nyhetsproduktion, opinionsbildning bloggning och fältreportage.

Medborgarjournalistik kan innebära: podcasting, nyhetsproduktion, opinionsbildning bloggning och fältreportage. AI-bild: Karsten Bergmann. Licens: Pixabay.com

Medborgarjournalistik (citizen journalism) är en samlingsbenämning på journalistik som innebär insamling, rapportering, analysering och spridning av nyheter utförd av personer inom allmänheten som inte är journalister till yrket.

Dan Gillmor är en utpekad upphovsman till begreppet citizen journalism.

Medborgarjournalistik även kallad gräsrotsjournalistik har en stark relation till textproduktion på internet, tex bloggar.

I USA blev medborgarjournalistik juridiskt intressant 2005 i samband med en rätte­gång där Apple krävde att bloggare som hade avslöjat kommande produkter från Apple skulle röja sina källor.

Domstolen beslöt att bloggar ska ha samma tryckfrihet som tryckta tidningar,och att bloggare därför fick rätt att skydda sina källor. I Sverige kan en bloggare registrera sig själv som en ansvarig ut­givare och blir därmedär skyddad av Yttrandefrihetsgrundlagen.

Relaterat