Encyclosphere logo

”Larry Sanger var en av grundarna av Wikipedia och Citizendium, den senare en wiki-encyklopedi för expertskribenter. 2017 blev Sanger informationschef på Everipedia. Nu bygger han upp Encyclosphere som han hoppas helt ska ersätta  Wikipedia…” – NewsVoice

Läs mer i NewsVoice: Wikipedia-grundare startar Encyclosphere som inte kan styras av moderatortroll