Forskning eller vetenskapligt studium är en aktiv, välplanerad och metodisk arbetsprocess som bedrivs av forskare för att erhålla nya kunskaper och öka vetandet. Begreppet forskning kan användas för att beskriva insamlandet av information inom ett speciellt ämne.

Målet med forskningsprocessen är att utveckla ny kunskap, som i sin tur kan anta tre olika former:

• Utforskande forskning vilken formulerar nya typer av problem
• Konstruktiv forskning som utvecklar lösningar till ett problem
• Empirisk forskning, som testar en lösning genom empiriska bevis

Grundforskning

Grundforskning har som första målsättning att öka kunskapen och teoretisk förståelse om ett specificerat ämne. Grundforskning drivs ofta av forskares personliga drivkrafter som t ex ren nyfikenhet. Den utförs ofta utan någon praktisk eller utstuderad målsättning men kan kanske just därför resultera i oväntade upptäckter som i sin tur kan ge upphov till praktiska tillämpningar.

Grundforskning lägger grunden för ytterligare forskning som i längden ska ge upphov till kunskap som kan tillämpas på något i praktiken. Det ingen garanti för att grundforskning inom en kort tidsperiod ger upphov till tillämpningar, vilket har medfört att forskare har svårt att finansiera grundforskning.

Finansiering

Forskning finansieras ibland av statsmakterna via dess myndigheter. Allt som oftast är forskning numera finansierad av företagsvärlden för att erhålla forskningsresultat som gagnar egennyttiga ekonomiska mål. Statsmakternas företrädare anser idag allt oftare att forskning ska, kan och tom bör finansieras av företagsvärlden. En tredje typ av finansiärer är oberoende organisationer, fonder, insamlingar från allmänheten och privata entiteter som ej har något intresse av att lägga beslag på resultaten för egen vinning.

Referens

Källa: Paul Perssons definitioner som de återges på hans webb Vetenskapsteori.se