Svininfluensan är ett virus som antas ha sitt upphov i ett ortomyxovirus för grispopulationer. Svininfluensa sprids normalt inte till människor men det har spekulerats i att det kan mutera eller också kan segment av arvsmassa från olika influensavirus blandas (så kallad reassortment) till former som gör det smittosamt från människa till människa.

Andra spekulationer menar att det kan vara en av människan skapad influensa och vars syfte var att tjäna pengar på vaccin.


Proof That The Swine Flu Epidemic Was Man Made and Intentional

Således en swinflu hoax en scam som kallades för pandemi för att förmå världen att vaccinera sig med ett vaccin vars eventuella skydd också ifrågasattes och sedan kom att kritiseras för att vaccineringen skadade de vaccinerade.

Wikipedia mörkar

Wikipedia nämner inget av biverkningar eller skador i sin artikel. Trots att det är klarlagt att vaccinet var långt ifrån prövat enligt ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och att vaccinet kunde orsaka svåra neurologiska skador som narkolepsi.

Trots varningar från bland annat Danmark drev svenska folkhälsomyndigheter på massvaccinationshysterin i Sverige.

”Inför svininfluensa: Få bevis för att vaccination fungerar” SVT: Länk

Läkemedelsverkets information fick propagandautformningen:

Pandemisk influensa A(H1N1), vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel. LÄNK

Kostnaderna för det i Sverige inköpta vaccinet som sedan fick kastas uppgår till ca 325 miljoner kr.  [1]

Drivande bakom vaccinationskampanjen var Anders Tegnell, (numer Folkhälsomyndigheten) som med hjälp av Dagens Nyheter försökte dra igång en ny pandemi 2016. LÄNK

1)”Vaccin för 325 miljoner kastas”