National Health Federation är en internationell och ideell hälsofrihetsorganisationen med yttrandestatus i Codex Alimentarius och vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor.

NHF vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda komplementära terapier samt avstå nationella vaccineringsprogram. Ett exempel på det är svininfluensavaccinet.

Länk till Svenska NHF

Wikipediakritik

Engelskspråkiga Wikipedia skriver att:

National Health Federation (NHF) är en lobbygrupp som främjar alternativ medicin. NHF är baserat i Kalifornien och beskriver sitt uppdrag som att skydda enskildas rättigheter att använda kosttillskott och alternativa terapier utan statlig begränsning. NHF motsätter sig också vanliga folkhälsoåtgärder såsom vatten fluoride och obligatoriska barnvacciner .

Vad som inte nämns är att Wikipedia är en lobbyencyklopedi i händerna på den antihumanistiska lobbyorganisationen IHEU i Sverige systerorganisationerna Vetenskap & Folkbildning (VoF) och Förbundet (anti)Humanisterna.