Shia (??????; förkortning av Shia ’Al?, ”Alis anhängare”) är en gren av islam som menar att profeten Muhammed enligt Guds beslut utnämnt Ali ibn Abi Talib och hans ättlingar till muslimernas ledare efter hans bortgång.

Detta innebär en successionsordning där släktskapet ska bestämma de rättmätiga efterträdarna till profeten och förmedlarna av islam dvs de anses vara de som felfritt kan tolka och förmedla profeten Muhammeds vanor sunna, och Koranen. Denna regel är en av trons rötter inom shiaislam som motiveras med att Gud alltid har en ställföreträdare på jorden, även om den sista profeten och budbäraren är bortgången.

Shia innebär att islam inkluderas som den mest grundläggande lagen i alla frågor och den står då över den sekulära lagstiftningen. Här får imamens roll som ledare stor betydelse. Ledarskapsrollen går under definitionen av Imamah som är profetens ställföreträdare och som förmedlar det reglemente och det levnadssätt som anges av koranen och angränsande texter. Imamens uppgift är att leda muslimer som om profeten vore närvarande..