Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, var den kvinna som ansågs stå närmast Jesus, kanske närmare än någon av lärjungarna. Enligt Bibeln var det hon som fann Jesus grav tom och den första som vittnade om hans uppståndelse.

Maria av Magdalena var också en av tre kvinnor som var närvarande vid korset under Jesus korsfästelse. Det är omtalat att förutom de tolv lärjungarna var det en stor skara kvinnor som följde Jesus. Detta har dock inte fått någon större uppmärksamhet vare sig i bibeln eller i historiken.