Alternativet till Wikipedia

Kategori: Uncategorized Sida 1 av 2

Knickedick

Knickedick är en benämning som kan ha flera betydelser vanligast är: benämning på fånig, småkorkad eller klantig person jämförbar med Pellejöns.

Det finns också en betydelse som avser en kontroversiell, annorlunda och utmanande person. Benämningen knickedick kan då omfatta en uppskattning av kreativitet.

Börje Peratt har introducerat benämningen ”knickedick” istället för ”nickname”. Då avser han den anonymitet som präglar många forum som han menar är en anonym ”tyckarkultur”, jämförbar med ”apberget” av masktäckt publik inom idrotten. I samband med Voffare/antihumanisters attacker på Terry Evans sidor introducerad Peratt också benämningen näthuliganism där det flesta gjorde sina inlägg anonymt.

Shia

Shia (??????; förkortning av Shia ’Al?, ”Alis anhängare”) är en gren av islam som menar att profeten Muhammed enligt Guds beslut utnämnt Ali ibn Abi Talib och hans ättlingar till muslimernas ledare efter hans bortgång.

Detta innebär en successionsordning där släktskapet ska bestämma de rättmätiga efterträdarna till profeten och förmedlarna av islam dvs de anses vara de som felfritt kan tolka och förmedla profeten Muhammeds vanor sunna, och Koranen. Denna regel är en av trons rötter inom shiaislam som motiveras med att Gud alltid har en ställföreträdare på jorden, även om den sista profeten och budbäraren är bortgången.

Shia innebär att islam inkluderas som den mest grundläggande lagen i alla frågor och den står då över den sekulära lagstiftningen. Här får imamens roll som ledare stor betydelse. Ledarskapsrollen går under definitionen av Imamah som är profetens ställföreträdare och som förmedlar det reglemente och det levnadssätt som anges av koranen och angränsande texter. Imamens uppgift är att leda muslimer som om profeten vore närvarande..

Cirkeldefinition

Cirkeldefinition, är en skenbar definition som förutsätter det som ska definieras.

Det är en förklaring som syftar tillbaks på sig själv, istället för att försöka förklara med andra begrepp.

En definition riskerar bli cirkulär när den förutsätter det begrepp som skall definieras.

Exempel: En Cirkeldefinition är cirkulär.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén