Protovetenskap är en teoribildning, vars överensstämmelse med verkligheten ännu inte hunnit undersökas enligt vetenskapliga metoder.

Om en protovetenskaplig teori visar sig vara en användbar beskrivning av vår värld, kan den accepteras som vetenskap.

Det vetenskapliga sättet att fastställa visa hypoteser som att det finns en människoliknade figur i bergen (som visar sig vara bergsgorilla) eller fenomen inom parapsykologi kan inte alltid kan fastställas eller testas med kliniska metoder och därför måste man istället använda sig av empiri. Dvs samlade erfarenheter. När det gäller fynd av bergsgorilla gäller One case validation. När det gäller exempelvis telepati kan det krävas många lyckade exempel innan det valideras.