One case validation, är ett vetenskapligt begrepp myntat av Börje Peratt för att fastställa att det kan räcka med ett exempel för att bevisa och acceptera en företeelse.

När urbefolkningen i i Afrika hävdade att det fanns en människoliknade hårbeklädd varelse i bergen så ansåg de vita att detta var uttryck för vidskeplighet. 1846 observerades gorillan av den amerikanske missionären Wilson. Inte ens ett foto räckte för att bevisa arten. Släktet beskrevs vetenskapligt 1853 av Isidore Geoffroy Saint-Hilaire men möttes av trovärdighetsproblem. Till Europa överfördes den första levande gorillan redan 1861, men det var en unge och den förevisades som schimpans i England. Först när von Koppenfels 1874 sköt en vuxen gorilla och kunde visa upp den accepterades den allmänt som ett eget apsläkte.