Metapsykologin har tre betydelseområden.

  1. Ett försök att ta ett övergripande perspektiv på olika psykologiska riktningar.
  2. Ett tidigare begrepp (från 1800-talet) för parapsykologi. Fenomenet ”paranormalt” står för att med ”översinnligt sinne” få information som inte kan uppfångas av kända fysiska sinnen.
  3. Kärnan i Sigmund Freuds definitioner inom den psykoanalytiska teorin. Freud tog avstånd från religion och paranormala förklaringar. [1]

Det tredje betydelseområdet, präglat av Freud, har tillfört begrepp som det omedvetna, överjaget, bortträngning och narcissism. [2]

LÄNK

1) Freud, S. (1940/95) Orientering i psykoanalys. Stockholm: Natur & Kultur.

2) Sigmund Freud Metapsykologi