Alternativet till Wikipedia

Etikett: Sigmund Freud

Sigmund Freud

Sigmund Freud, 1856-1939, var en österrikisk läkare som grundade psykoanalysen och har med sina teorier och begrepp påverkat det västerländska tänkandet om medvetande och psykologi.

Freud studerade medicin, filosofi och specialiserade sig inom neurologi (läkare som är specialiserade på nervsystemet).

Freuds teorier

Psykoanalysen grundar sig på flera teorier som Freud är upphovsman till. Bland annat den topografiska modellen och den dynamiska modellen.

Topografiska modellen

En av Freuds teorier är att psyket är uppdelat i tre skikt: Det medvetna, det förmedvetna och det omedvetna.

I vårt medvetna finns våra tankar, viljor, känslor och handlingar. Detta medvetna påverkas av sinnesintryck och av psykets övriga skikt.
I vårt förmedvetna finns allt det som en gång funnits i vårt medvetna men som just nu inte finns i minnet. Det som finns i vårt förmedvetna kan däremot lätt plockas upp i vårt medvetna.
I vårt omedvetna finns element från spädbarnsåldern eller sådant som funnits i vårt medvetna men som har trängts undan av olika skäl, exempelvis aggressioner och sexualitet. Det omedvetna kan dock ta plats i vårt medvetna genom exempelvis drömmar eller vid olyckor.

Dynamiska modellen

Freud gjorde om psykets topografiska modell flera gånger, och den största förändringen skedde på 1920-talet då han kompletterade teorin med en annan modell: Dynamiska modellen vilket innefattar Detet, Jaget och Överjaget.

  • Detet är det omedvetna. Det som är nedärvt. Detet styrs av grundande drifter så som den sexuella energin och den aggressiva energin.
  • Jaget medlar mellan detet och överjaget och balanserar mellan driftimpulser och omvärldens krav. Jaget är logiskt och förnuftigt. Det finns dock en risk för att jaget ska drabbas av narcissism om det får för mycket sexuell energi.
  • Överjaget är samhällets och föräldrarnas krav. Överjaget är moralen och vårt samvete. Om du inte följer överjaget så drabbas du av skuldkänslor.

REFERENS
1) http://utvecklingspsykologi.se/freud/

Metapsykologi

Metapsykologin har tre betydelseområden.

  1. Ett försök att ta ett övergripande perspektiv på olika psykologiska riktningar.
  2. Ett tidigare begrepp (från 1800-talet) för parapsykologi. Fenomenet ”paranormalt” står för att med ”översinnligt sinne” få information som inte kan uppfångas av kända fysiska sinnen.
  3. Kärnan i Sigmund Freuds definitioner inom den psykoanalytiska teorin. Freud tog avstånd från religion och paranormala förklaringar. [1]

Det tredje betydelseområdet, präglat av Freud, har tillfört begrepp som det omedvetna, överjaget, bortträngning och narcissism. [2]

LÄNK

1) Freud, S. (1940/95) Orientering i psykoanalys. Stockholm: Natur & Kultur.

2) Sigmund Freud Metapsykologi

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén