Kulturmarxism, från engelskans Cultural Marxism, är en politisk term, som ursprungligen bygger på teorier från den italienske kommunisten Antonio Gramsci och Frankfurtskolan om att den västerländska kulturen och kristendomen ska krossas genom kulturkrig.

Detta sker främst genom att etablera en kommunistisk kulturell och politisk hegemoni över viktiga samhällsvärderingar och samhällsområden i ett land. Pga den traditionella marxismens kollaps orsakad av östblockets sammanbrott i slutet av 80-talet, ersattes denna ideologi i mycket av postmodernism.

Bild: Max Horkheimer och Theodor Adorno vid Frankfurtskolan skapade kulturmarxismen. Foto: Jeremy J. Shapiro. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Bild: Max Horkheimer och Theodor Adorno vid Frankfurtskolan skapade kulturmarxismen. Foto: Jeremy J. Shapiro. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia

Den senare använder den grundläggande marxistiska offer-förtryckarmodellen (klasskampen), men på andra områden än ekonomi. Därigenom kan den socialistiska vänstern fortfarande överleva och nå och hålla politisk makt genom att använda s k Identitetspolitik  för att skapa hat mellan samhällsgrupper.

Idag används termen därför oftast för att avse de samhälleliga uttrycken/policies för filosofin postmodernism och dess senare tillämpningar (kritisk teori).

En vanlig stödjande metod är Politisk Korrekthet, som bl a  förhindrar mycket offentlig kritik av dessa policies. Postmodernistisk kunskapsteori är av grundläggande betydelse för mångas acceptans av kulturmarxism.