Cirkeldefinition, är en skenbar definition som förutsätter det som ska definieras.

Det är en förklaring som syftar tillbaks på sig själv, istället för att försöka förklara med andra begrepp.

En definition riskerar bli cirkulär när den förutsätter det begrepp som skall definieras.

Exempel: En Cirkeldefinition är cirkulär.