Alternativet till Wikipedia

Kategori: Psykologi Sida 2 av 5

Sociopati

Sociopati är en informell term som hänvisar till ett mönster av antisocialt beteende och attityder. I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är sociopat närmast representerat som antisocial personlighetsstörning (Antisocial Personality Disorder, APD). LÄNK Psychology Today.

Även om begreppet används omväxlande, har termerna ”sociopat” och ”psykopat” åberopats för att indikera olika saker. Enligt psykolog och neurolog Kent A. Kiehl avser ”sociopat” en person med antisociala tendenser som tillskrivs sociala eller miljömässiga faktorer, medan psykopatiska drag är mer medfödda. En kaotisk eller våldsam uppfostran kan tippa skalorna för dem som redan är predisponerade att uppföra sig psykopatiskt.

Den nuvarande strategin att definiera sociopati och relaterade begrepp är att använda en förteckning med avgränsade kriterier. Den första listan utvecklades av Hervey Cleckley (1941), som är känd som den första personen att beskriva tillståndet i detalj.

En person som passar in på dessa kriterier räknas som en psykopat eller sociopat.
Det finns idag flera sådana listor i bruk. Den vanligaste kallas PCL-R reviderade (PCL-R), som utvecklats av Robert Hare och hans kollegor. En alternativ version utvecklades 1996 av Lilienfeld och Andrews, som kallas ”psykopatisk personlighet” Inventory (PPI).

Världshälsoorganisationen listar en liknande kategori som man kallar ”Antisocial personlighetsstörning.” Men den har bredare kategorier än APD. Kategorin psykopat ses som ingående i denna kategori men betydligt färre anses ha störningen psykopati, så att endast ungefär en av fem människor med APD kan betraktas som en psykopat (Kiehl och Buckholtz, 2010).

Svårigheten att skilja sociopati från psykopati kan exemplifieras med denna länk: How to Spot a Sociopath

Källor

Differences Between a Psychopath vs Sociopath LÄNK

Sociopath vs. Psychopath: What’s the Difference? LÄNK

Birbaumer, N, Veit, R, Lotze, M, Erb, M, Hermann, C., Grodd, W., and Flor, H. 2005. Deficient fear conditioning in psychopath: a functional magnetic resonance imaging study. Archives of General Psychiatry 62: 799-805.

Cleckley, Hervey. 1941. The Mask of Sanity. C. V. Mosby Co.

Hiatt KD, Schmitt WA, Newman JP. 2004. Stroop tasks reveal abnormal selective attention among psychopathic offenders. Neuropsychology 18:50–9.

Hare, RD. 1993. Without Conscience. Guilford Press: New York, NY.

Lilienfeld SO, Andrews BP. 1996. Development and preliminary validation of a self-report measure of psychopathic personality traits in noncriminal populations. Journal of Personality Assessment 66:488–524.

 

 

Narcissism

Narcissism, med det menar man oftast narcissistisk personlighetsstörning fast narcissism i sig själv kan beteckna en naturlig utvecklingsfas hos barnet.

Sigmund Freud använde termen för att beteckna en tidig fas i personlighetens utveckling. Sålunda en naturlig fas i barnets utveckling.

Termen kommer från namnet på den grekiska mytologiska figuren Narcissus, en vacker yngling som blev förälskad i sin spegelbild när han såg den för första gången i en källa.

Narcissism har inom psykiatrin bedömts som ett sjukligt tillstånd, en narcissistisk personlighetsstörning och finns fortfarande upptagen såsom ett sådant i den år 2000 utgivna upplagan av de amerikanska psykiatrikernas förbunds standardverk Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)

Förslag om borttagande av narcissism som specifik sjukdomsdiagnos lades av APA:s arbetsgrupp inför den femte upplagan av DSM, med utgivning år 2013. Men än så länge används begreppet.

Narcissistisk personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning indikerar en grandios självuppfattning, individen självförhärligar sig och anser sig stå över alla andra med en överdriven tro på den egna förmågan. Vilket ofta för med sig ett beteende som av omgivningen kan uppfattas som en överlägsenhet och en arrogans.

Det finns många exempel på narcissistisk personlighetsstörning. Att gå igenom alla 1000-tals exempel på de högsta ledarskapsnivåerna inom världssamhället är meningslöst. Här kommer några få exempel.

Inför Donald Trumps presidentskap framhävde Trump att ”allt jag rör vid blir till guld, eller hur pappa!”
och – ”Jag kommer att bli den största jobb-skaparen som Gud någonsin skapat!”
Presskonferens 11 jan 2017 SVT

Ett annat exempel är George Walker Bush som gjort flera uttalanden om meddelanden från Gud.

Exempel 1:

’I am driven with a mission from God’. God would tell me, ’George go and fight these terrorists in Afghanistan’. And I did. And then God would tell me ’George, go and end the tyranny in Iraq’. And I did.” – Källa: The Guardian, 7 oktober 2005

Exempel 2:

”I feel God’s words coming to me: ’Go get the Palestinians their state and get the Israelis their security, and get peace in the Middle East.’ And by God, I’m gonna do it.” – Källa: The Independent, 2006

Begreppet har ofta förkortats till narcissism vilket har kritiserats då det anses vara en naturlig fas i barnets utveckling. I dylika fall blir det en etikettering som narcissist.

”Narcissisten” kan sakna förmåga till socialt umgänge, dvs respekt för andra och individer med denna störning klarar sällan av att upprätthålla längre relationer. Skulle en partner bete sig på sätt som konkurrerar med narcissisten så får det menlig inverkan på relationen.

Bedömningar om den narcissistiska personlighetsstörningen omfattar en omnipotent självuppfattning där man är bättre än alla andra.

 • Man ser sig själv som mer värd än omgivningen.
  Man kräver, och tycker sig ha rätt till mycket uppmärksamhet av sin omgivning.
  Man kan inte se sina egna brister och svagheter.Narcissistiska personlighetsstörning kan ha psykopatliknande egenskaper som:
  Man kan inte känna medkänsla med sina medmänniskor och tycks sakna empati.
  Man kan inte ta kritik. Blir rasande och förödmjukad om han/hon blir kritiserad.
 • Narcisstiska störningar är mycket vanliga hos de personer som har psykopatiska drag
  Det finns idag ingen verksam behandling för att bota människor som är psykopater. Psykopaten själv anser sig inte lida av någon sjukdom.
 • Samma sak gäller för en så kallad narcissist.

Sida 2 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén