Tredje statsmakten Media AB är ett produktionsbolag som utger sig för att idka samhällsjournalistik. Deras uppdragsgivare har under flera år varit SR, SVT och UR. Det innebär företrädesvis svensk public radio och television.
Bakom bolaget står grundarna Martin Wicklin, Petter Ljunggren och Lars Truedson (VD).

Kritik

De anses vara debunkers (förkastar allt politiskt inkorrekt) och betalda propagandister för en materialistisk världsåskådning, för Vetenskap och Folkbildning (VoF) och för läkemedelsindustrin.

Produktionsbolaget har fått kritik från flera håll och främst från andra samhällsgranskande journalister som menar att bolaget Tredje statsmakten inte ägnar sig åt samhällsjournalistik utan åt pseudoskeptisk debunking.

Journalisten, radio och TV-producenten Börje Peratt uppmärksammade deras radioprogram Övernaturligt och kontaktade programledare Martin Wicklin. I denna diskussion mellan vad som borde vara kollegor föll Martin Wicklin till nivå som inte anstår en journalist, men som påminner om den raljerande och kränkande attityd som man finner på chatforum där associerade till Vetenskap och Folkbildning håller till. [1] I en uppföljande artikel på Debatt lägger Peratt till:[2]

Jag var även i kontakt med ledningen på Sveriges Radio och ifrågasatte objektiviteten i programmet.

Man skyddar Wicklin med att andra program ger andra perspektiv. Jaha, vilka då?

Det är ytterst märkligt att Vetenskap och Folkbildning har sin egen redaktion med egen kanal via Public Service.

Peratt följde upp denna kontakt med ytterligare en kommentar där han drar slutsatsen att Tredje Statsmakten är intimt förknippad med Vetenskap och Folkbildning (VoF) och han antyder att VoF kommer att premiera Tredje statsmakten vilket skedde ett år senare (2012).

Journalisterna Mona Nilsson och Torbjörn Sassersson har uppmärksammat Martin Wicklins tillvägagångssätt och anknytning till VoF. [3]

Journalisten Linda Karlström beskriver hur Tredje statsmakten agerat i intervjuer med henne. [4]

Idag, den 16 april, ringde de så igen. Och mycket riktigt var det P1 som hörde av sig. Personen presenterade sig som Mattias Pleijel från programmet ”Medierna”. Han sade att han hade sett mig på SVT Debatt och att de ville göra ett program om detta. Jag blev genast på min vakt (vilket jag dock alltid blir när mainstream ringer).

Det var Medierna som för ett par år sedan på ett mycket osakligt och ovetenskapligt sätt anklagade Kalla Fakta för att ha varit oseriösa när de kritiskt granskade hpv-vaccinet Gardasil. Jag visste alltså genast att Medierna är ett program som ogenerat uttrycker sin intima koppling till läkemedelsindustrin. Vad kunde de ha för ärende?

Linda Karlström följer upp med ytterligare en artikel ”Medierna ignorerar dödsfall orsakade av vaccin …” [5] Här sammanfattar hon en insikt som Peratt redogjorde för 2011.

När jag lyssnade på programmet blev jag först mållös. Hur kan en public service-kanal vara så fylld av människoförakt? Hur kan Sveriges Radio så ogenerat blotta sin totala okunskap? Sedan insåg jag snabbt att detta nonchalanta och kränkande förhållningssätt till både medmänniskor och vetenskapliga fakta motsvaras av föreningen VoF. Ingen annanstans har jag sett folk bete sig så illa. Och snabbt fick jag sedan bekräftat av insatta i mediebranschen att Medierna i P1 och VoF är bästisar. Medierna är VoF:s grindvaktare och har till och med år 2012 fått pris av VoF för ”Årets folkbildare”. Medierna [programmet] är helt enkelt VoF. (Citat: Linda Karlström)

I och med samröret med VoF och grupper knutna till marxismen anses Tredje statsmakten även tillhöra eller supportas av en vänsterflank inom Socialdemokratin. [6] Kopplingen förklaras av att VoF startades av Socialdemokrater som vill förhindra bildandet av ett parti med andlighet som förtecken.

Det föreligger också en utbredd insikt om att SR och Tredje statsmaktens försöker dupera lyssnare med vilseledande retorik. Det kan exemplifieras med denna blogg ”Galne Gunnar”: ”Sveriges Radio ska lura sina lyssnare med argumentationsfel.” [7]

Källor
1) Börje Peratt Blogg, Övernaturligt radioprogram, torsdag 8 december 2011
2) Börje Peratt Debatt ”Tredje statsmaktens omnipotens gör radio” 8 december, 2011
3) Mona Nilsson, Torbjörn Sassersson, Så här vilseleder SR och Martin Wicklin om chemtrails, Newsvoice. 2 Jul, 2014
4) Linda Karlström, ”Medierna i P1 kommer att göra program om vaccinfrågan i SVT Debatt – vad månde bliva?, Vaccin & biverkningar – Analyser och reportage om vaccin. 16 april, 2015
5) Linda Karlström, ”Medierna ignorerar dödsfall orsakade av vaccin…”. Vaccin & biverkningar – Analyser och reportage om vaccin. 26 april, 2015
6) Granskarna måste granskas, Ung Socialdemokratisk debatt, 4 oktober 2013.
7) Sveriges Radio ska lura sina lyssnare med argumentationsfel

BILD nedan från produktionsbolagets hemsida:

 

Tredje statmakten