Begreppet ”Främmande fientlig makt” avser en inhemsk eller/och utifrån kommande organisations aktiviteter som innebär risk för rikets säkerhet och ett hot mot landets befolkning. (Längre ned i denna artikel om Corona).

Svenska säkerhetspolisen beskriver det så här Länk 2019-07-01:

Främmande makt agerar i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt för att skaffa sig ett övertag som de kan använda mot Sverige. Angreppen sker mot alla sektorer i samhället. För att hantera hotet måste Sverige stärka sin motståndskraft.

– Aktiviteterna inom gråzonen pågår här och nu och de utförs av stater* som har både pengar, resurser och tid. Det betyder att alla myndigheter och företag i Sverige som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utsätts, eller riskerar att utsättas för, gråzonsaktiviteter från främmande makt, säger Kennet Alexandersson.

* KOMMENTAR: försök till maktövertagande behöver inte komma från annan stat dvs en klassisk ockupationsrisk eller angrepp från annat land. I modern tid finns istället en risk för att det kommer från särintressen såsom: ekonomiska, politiska eller religiösa. Ett sådant exempel är ISIS.

ISIS agerade för att med propaganda dra till sig stöd från muslimer i hela världen och även få dessa att ansluta sig för att med terror ockupera och överta stater och områden i Mellanöstern i syfte att upprätta ett islamskt kalifat.

När ISIS störtade hamnade ett stort antal ISIS-anslutna kvinnor och barn i fångläger under koncentrationsliknande förhållanden. I september 2021 har flera av dem som har annan nationalitet än arabisk, exempelvis svensk, blivit anmälda som säkerhetsrisker och man vill utvisa dem från exempelvis kurdiskt kontrollerade områden tillbaka till sina hemländer. Bland dessa fångar finns ISIS-lojala kvinnor som betraktas som säkerhetsrisk. Danmark [1] med flera länder vägrar ta emot dylika misstänkt ISIS-lojala ”återvändare”. Enligt Barnkonventionen finns ett humanitärt krav på att hjälpa dessa ISIS-kvinnor med barn och Sverige ser sig hösten 2021 tvingade att låta sådana ”svenskar” återvända. [2] [3]

”CORONA-pandemin” är ett biovapen iscensatt 2020 av främmande fientlig makt, benämnt hydran, i syfte till global kontroll av världens stater och befolkningar via ”hotet om sjukdom som vapen”. Attacken är förberedd sedan 2010 med erfarenheter från svininfluensan, utvecklad, planerad och genomförd med infiltration och korruption av demokratiska stater.

Fientlig makts ledare och grupper bakom Coronaattacken kan sammanfattas i : Rockefellerklanen, Bill Gates, Anthony Fauci, Klaus Schwab, globala läkemedelsbolag (omnämnt i Event 201), Amerikanska försvaret med inriktning på biovapen, CIA. WHO under Tedros Adhanom.

När det rör coronavirusets spridning, tveksamt benämnd pandemi, är det klargjort att själva viruset är finansierat, utvecklat och patenterat i USA som ett biovapen. NIAID USAs motsvarighet till Smittskyddsinstitutet under ledning av Anthony Fausci har spelat en viktig roll för att finansiera och administrera flytten till säkerhetslabb i Wuhan Kina [4] varifrån det spreds motsvarande en biovapenstrategi. Fausci har i årtionden sysslat med utveckling av virus och biovapen i nära samverkan med amerikansk militär forskning. [5] Fauscis samarbete men Bill Gates omfattar även övertagande av WHO, Världshälsoorganisationen som stärkte strategin att kunna styra världshälsan och därigenom alla demokratiska länders hälsovårdsmyndigheter. Den tyska miljardären Klaus Schwab har uttalat sig vara marxist och hans ambition har varit att via World Economic Forum indoktrinera världens ledare i målet att skapa en global diktatur för att komma till rätta med ”överpopulation” och klimat. Tillvägagångssättet är dokumenterat genom en inspelningen av Event201. David Rockefeller representerade här Rockfellerklanen som tog fram LockStep, en maktstrategi för att bryta ned demokratier, införa polisstat och genomföra global diktatur.

I Event 201 ser vi hur denna hydraliknande makt av en handfull miljardärer med globala läkemedelsbolag i ryggen kan manipulera inte bara världens ledare utan också hela världsopinionen i avsikt att tillägna sig världskontroll över mänsklighet och demokratier med hotet om sjukdom som vapen.

Strategin har gått ut på att

Event 201 visar att bedragarna förberett sig noga. För att lyckas nå sin mål måste de ha kontroll över sin Coronakampanj genom att:

 • Fabricera och äga patent på Coronaviruset
 • Fabricera och äga Covid19 vaccin
 • Designa och formulera symboler för ett skrämmande coronahot såsom obligatorisk munmask och se till att all verksamhet som visas på TV ska domineras av denna mask.

“Äga” kommunikationen genom att:

 • “Kontrollera” WHO. Bill and Melinda Gates Foundation är den främsta givaren till WHO, framför alla regeringar i världen.[6]
 • “Kontrollera” medier som orsakar skräck och hotbild genom upprepning av påhittad smitta och påhittade dödssiffror.
 • “Kontrollera” politiska ledare som rättar sig efter WHOs direktiv.
 • “Kontrollera” ländernas folkhälsomyndigheter som lyder WHO.

Ovanpå detta ser vi att planen innehåller ett övertagande av världens demokratier i akt och mening att skapa polisstater, eliminera mänskliga rättigheter och om möjligt inrätta en världsregering med Global kontroll.

Sättet att nå dit är att styra över:

 • vaccinpass.
 • polis /militär som genomför kontroller och razzior mot olydiga.
 • en ny “Pandemilag” där myndigheter följer upp och bestraffar olydiga genom att göra dem fredlösa.
 • världshälsoorganisationen (WHO) vars makt blir alltmer oinskränkt över alla länders folkhälsomyndigheter och som genom direktiv tar över demokratier som blir polisstater.

Börje Peratt

Referenser

 1. IS-återvändarna SvD Länk
 2. Bygg fångläger och ta hem de svenska IS-terroristerna Länk
 3. Vissa IS-anhängare kanske avrättas – andra kan ostraffat skryta om sina brott – i båda fallen svenska medborgare. Oacceptabelt! Länk
 4. Anthony Fauci defends US funding coronavirus research at Wuhan lab Länk
 5. Dr. Fauci Backed Controversial Wuhan Lab with U.S. Dollars for Risky Coronavirus Research. Newsweek By Fred Guterl On 4/28/20 Länk
 6. Deidre McPhillips,20 Maj 2020, US NEWS: Gates Foundation Donations to WHO Nearly Match Those From U.S. Government Länk