Dr Judy Mikovits är en amerikansk forskare född 1957 som 1984 blev uppmärksammad för sina studier och sina artiklar om sambandet mellan HIV och AIDS. Hon är Medicine Doktor och kom med sina slutsatser att utmana några ur det amerikanska etablissemanget bland annat Dr Anthony Fauci som krävde en kopia på en vetenskaplig artikel om just sambandet mellan HIV/AIDS för att sedan stoppa den och låta en associerad, Robert Gallo få skriva om den och ta äran. NOT 1

Dr Mikovits menar att Fauci med denna fördröjning av det bevisade sambandet mellan HIV och AIDS påskyndade och förvärrade förloppet av AIDS epidemin som ledde till miljontals människors död (Plandemic).

Mikovits menar också att Fauci är ansvarig för att ha premierat felmedicinering av AIDs-sjuka vilket orsakade svår skada och många dödsfall bland dessa patienter. NOT 2

Konflikten med Fauci och därmed med etablissemanget ledde till att Mikovits diskrediterades som forskare. Wikipedia som är språkrör för det medicinska etablissemanget framställer Dr Mikovits som vaccinmotståndare vilket hon inte anser sig vara. Som immunvirolog anser hon genuin vaccin vara en del av uppbyggnaden av immunförsvar.

Judy Mikovits har med Kent Hickenlively skrivit boken Plague of Corruption (2020) vilket skulle kunna översättas med “Korruptionspest” i brist på bättre. [1] Här beskrivs hur Mikovits förföljdes och bestraffades av dr Fauci och associerade som hade makten att få polisen att göra en husrannsakan hos Mikovits och kasta henne i fängelse på vad som sedan kom att beskrivas som åtalbart förtal. [2] Jämför med behandlingen av Erik Enby och Dan Larhammars agerande för att försöka via husrannsakan få Enby i fängelse. NOT 3

Mikovits kastades utan rättegång i fängelse och för att få komma ut belades hon med en 5-årig munkavle för att inte avslöja bakgrunden till de övergrepp hon utsatts för. [2]

Dr Mikovits vill i boken Korruptionspest [1] och i videon Plandemic visa upp hur amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), folkhälsomyndigheten, Nationella Hälsoinstitutet och Dr Faucis eget National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) agerat med starka egenintressen med Globala Läkemedelsbolag i ryggen. Bland annat äger de patenten för både viruskoncentrat, vaccin och sjukdomar som de ska skydda människor från. Detta samband är av amerikansk press framställt som intressekonflikt (jäv).[3]

Påstående: Coronaviruset covid 19 är tillverkat i labbet i Fort Detrick i USA under överinseende av Dr Fauci. [1] Därefter fortsatt utvecklat på ett högrisklab i Wuhan i Kina med fortsatt ekonomiskt stöd med två gånger 3,7 miljoner dollar från NIAID, där Dr Fauci är chef [1B] vilket lett till Wuhangate. [1C]

“Dr Fauci vid National Institute for Allergic and Infectious Diseases (NIAID), kommer att tillgodogöra sig 50% av alla royalties från ett potentiellt vaccin mot coronavirus,” enligt Robert F. Kennedy Jr., son till Robert och brorson till John F. Kennedy. Länk

Journalisten Fabio Giuseppe Carlo Carisio har i en serie artiklar numrerade Wuhangate 1-8 utvecklat vilka som är inblandade i framtagningen av corona covid 19 och vaccin företrädesvis via amerikanska intressen. [1C] LÄNK

Som vi har visat i senaste två reportagen Wuhangate 4 och 5, att inom ramen för PREDICT 2-projektet finansierat av USAID, genomfördes forskning om Coronavirus och vaccin över hela världen där [amerikanska hälsomyndigheter och organisationer] OMS, CDC och NIAID var globala partners.

BIOGRAFI
1980 fick Mikovits sin BA-examen i kemi från University of Virginia. Hon var vid Upjohn Pharmaceuticals i Kalamazoo, Michigan från 1986 till 1987 för att fungera som laboratorietekniker men fann oegentligheter i utvecklingen av bovina tillväxthormonprodukt. [2] 1988 arbetade hon som laboratorietekniker vid National Cancer Institute (NCI) i Frederick, Maryland under Francis Ruscetti, som senare fungerade som hennes doktorandledare och 1991 fick hon en doktorsexamen i biokemi från George Washington University. Hennes doktorsavhandling blev “Negativ reglering av HIV-uttryck i monocyter.” År 1996 anställdes Mikovits som forskare vid Ruscettis laboratorium för leukocytbiologi vid NCI.

I maj 2001 lämnade Mikovits NCI för att arbeta på EpiGenX Biosciences i Santa Barbara, Kalifornien, ett läkemedelsföretag. 2006 blev hon forskningsdirektör för Whittemore Peterson Institute i Las Vegas, NV. Efter att hon publicerade ett papper 2009, blev hon inblandad i kontrovers och lämnade sin anställning Whittemore Peterson Institute (WPI) 2011.

Den 18 november 2011 arresterades hon i sitt hem i Ventura County, Kalifornien, och fängslades i fem dagar baserat på WPI: s anklagelser om att hon stal labb-böcker, en dator och annat material. [4] Hon hölls tillfälligt fängslad i enlighet med det fallet och hennes advokat sade att anklagelserna saknade grund. [5] Anklagelserna som väckts mot Mikovits ogiltigförklarades. [6] Washington Post rapporterade senare att Whittemore-familjens begått kriminella handlingar och åsidosatt lagen och fick därför problem att fullfölja fallet. Harvey Whittemore WPI, sändes till fängelse under 2014 för att ha åsidosatt lagstiftningen om kampanjfinansiering avseende den amerikanska senatorn Harry Reids 2007. Ytterligare olagligheter från WPI resulterade i ytterligare bestraffningar. [7] Detta bekräftar bilden av att ett demoraliserat ledarskap i WPI utsatte Dr Mikovits för olaglig konspiration.

Mikovits fortsatte efter detta som forskare och deltog tillsammans med två andra forskargrupper i en större studie från 2012. Den forskningsgrupp hon ingick i kom fram till att ett virus kunde ha samband med så kallad sömnsjuka Chronic Fatigue Syndrome. [8]

KÄLLOR
1) Judy Mikovits; Kent Heckenliverly (2019). Plague of Corruption. Skyhorse Publishing. pp. 128–130. ISBN 978-1510752245.
1B) Regeneration International, Murder Most Foul: The Perps Behind COVID-19
1C) Gospa News, 8 mars 2020, WUHANGATE – 7. av Fabio Giuseppe Carlo Carisio, Bio-Weapons Dossier. Pentagon & Fauci 28 Us Labs’ Secrets. Dangerous Tests with CoronaVirus
2) lba, Davey (2012-07-23). “Virus Conspiracists Elevate a New Champion”. New York Times.
3) Fauci and Birx BOTH Have Big-Money Bill Gates Conflicts of Interest, Länk 26 mars 2020. News Break,
Fauci: US Poised to Produce a COVID-19 Vaccine LÄNK
4) Cohen, Jon (December 2, 2011). “Dispute Over Lab Notebooks Lands Researcher in Jail”. Science. 334 (6060): 1189–1190. Bibcode:2011Sci…334.1189C. doi:10.1126/science.334.6060.1189. PMID 22144589. Retrieved May 8, 2020.
5) Cohen, Jon (2011-11-19). “Controversial CFS Researcher Arrested and Jailed”. ScienceInsider. Archived from the original on 2011-12-01.
6) Cohen, Jon (2012-06-13). “Criminal Charges Dropped Against Chronic Fatigue Syndrome Researcher Judy Mikovits”. Science. Last November, the district attorney in Washoe County, Nevada, filed a criminal complaint against Mikovits that charged the virologist with illegally stealing property from her former employer, the Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease (WPI) in Reno, Nevada.
7) McAndrew, Siobhan (2016-05-03). “New lawsuit goes after the Whittemore family’s Lake Tahoe house”. Reno Gazette Journal.
8] Lombardi VC, Ruscetti FW, Das Gupta J, et al. (October 2009). “Detection of an Infectious Retrovirus, XMRV, in Blood Cells of Patients with Chronic Fatigue Syndrome”. Science. 326 (5952): 585–89. Bibcode:2009Sci…326..585L. doi:10.1126/science.1179052.

NOT
1) Robert Gallo är känd för att vara en av grundarna samt direktör för Institute of Human Virology vid University of Maryland School of Medicine i Baltimore, Maryland. Positionen har han innehaft sedan 1996 då organisationen skapades. Gallo är även en av skaparna av det biokemiinriktade teknikföretaget Profectus BioScience.
2) Långfilmen Dallas Buyers Club (2013) baserad på verkliga händelser beskriver vad som kan ses som maktens övergrepp mot hälsofrihet. LÄNK
3) Läkaren som vägrade ge upp LÄNK