Alternativet till Wikipedia

Författare: Master Sida 2 av 26

IQ-graf, normalfördelning

IQ – Intelligenskvot

”Intelligenskvot är en reduktionistisk metod som ämnar att försöka kvantifiera intelligens. Det föreligger mycket debatt beträffande huruvida IQ är ett ”bra” mått på intelligens. Olika omdiskuterade metoder förekommer att genom olika IQ-test försöka fastställa en individs intelligens efter en skala”. – Wikipedia

”IQ är en benämning på hur du löser problem som du inte har någon tidigare kunskap om. Har du ett IQ på över 131 klassas du som väldigt intelligent medan har du ett IQ på under 70 har du någon form av utvecklingsstörning.”Intelligenstest.se

Jämförelser mellan olika IQ-skalor (Wikipedia)
Procent av
befolkningen
Wechsler-
skalan
Stanford-
Binet
Cattell
2,2% av befolkningen har lägre IQ 70 68 52
25% av befolkningen har lägre IQ 90 89 83
Medelvärde 100 100 100
25% av befolkningen har högre IQ 110 111 116
9% av befolkningen har högre IQ 120 121 132
2,2 % av befolkningen har högre IQ 130 132 148
0,0001% av befolkningen har högre IQ 171 176 214
IQ-graf, normalfördelning

IQ-graf, normalfördelning

 

Baron von Münchhausen. Målning av August von Wille (1829–1887). Licens: public domain

Münchhausens syndrom

baron von Münchhausen. Lålning av ugust von Wille  (1829–1887). Licens: public domain

Baron von Münchhausen. Målning av August von Wille (1829–1887). Licens: public domain

Münchhausens syndrom är en psykisk sjukdom som innebär att en person uppsöker sjukvård och där uppger påhittade symptom för att komma under vård. Symptomen ifråga är självförvållade (men ej självskadebeteende) eller simulerade.

Ordets ursprung

Syndromet har fått sitt namn efter den litterära figuren baron von Münchhausen på grund av dennes mytomaniska drag. I sagan färdades baronen på en kanonkula mellan olika krigsskådeplatser. Detta kommer utav att den drabbade far mellan olika akutmottagningar som ”utskjutna kanonkulor”, vilket innebär att patienterna frekvent och regelbundet besöker olika typer av vårdmottagningar.

Symptom

Till skillnad från hypokondrikern, där personen faktiskt tror att han eller hon är sjuk, är en person med Münchhausens syndrom fullt medveten om att han/hon far med osanning, och därför räknas sjukdomen som närmare besläktad med mytomani.

Bakom beteendet ligger ofta en personlighetsstörning av borderline-typ. Inom psykiatrin klassificeras Münchhausens syndrom som factitia, det vill säga sjukdomsimitering.

Syndromet är också skilt från simulering, där patienten förfalskar ett ohälsotillstånd med ett konkret vinstsyfte, till exempel för att få ekonomisk ersättning, befrias från arbete, eller kunna skaffa sig droger.

Kartläggning och behandling

Münchhausens syndrom behandlas ofta med ångestdämpande i kombination med samtalsbehandling. Sjukvården i landet patienten befinner sig i blir också ofta meddelade om patientens syndrom i förebyggande syfte, detta för att dels förhindra att vårdresurser används felaktigt, dels för att patientens syndrom inte ska stimuleras ytterligare. Münchhausens syndrom är ofta behandlingsbart och många patienter lär sig sedermera att hantera sin sjukdom i vardagslivet.

Källor

Externa länkar

  • Lundin, Anders; Oldenburg, Christian (12 december 2005). ”Är vi alla lurade?”. Läkartidningen (50). Arkiverad från originalet den 27 september 2007. Läst 17 september 2006.

Encyclosphere

Encyclosphere logo

”Larry Sanger var en av grundarna av Wikipedia och Citizendium, den senare en wiki-encyklopedi för expertskribenter. 2017 blev Sanger informationschef på Everipedia. Nu bygger han upp Encyclosphere som han hoppas helt ska ersätta  Wikipedia…” – NewsVoice

Läs mer i NewsVoice: Wikipedia-grundare startar Encyclosphere som inte kan styras av moderatortroll

Sida 2 av 26

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén