Alternativet till Wikipedia

Kategori: Myndigheter

Barack Obama, Chief of Staff William M. Daley (tv) och National Security Advisor Tom Donilon (th)

SCIF – Sensitive Compartmented Information Facility

En SCIF-anläggning (sensitive compartmented information facility /skɪf/) är ett slutet område i en byggnad som används för att behandla sekretessbelagd information av typen SCI (sensitive compartmented information) i USA:s militär, nationella säkerhet, nationella försvar och underrättelsetjänst.

Bild: Barack Obama, Chief of Staff William M. Daley (tv) och National Security Advisor Tom Donilon (th) i ett portabelt och avskärmande SCIF-tält på ett hotellrum i Rio de Janeiro, 20:e mars 2011. Foto: Pete Souza, Public Domain

SCIF kan vara antingen permanenta eller tillfälliga och kan inrättas i officiella regeringsbyggnader (t.ex. situationsrummet i Vita huset), ombord på fartyg, i tjänstemäns privata bostäder eller i hotellrum och andra nödvändiga platser för tjänstemän på resa.

Portabla SCIF kan också snabbt inrättas vid behov under nödsituationer.

På grund av den operativa säkerhetsrisk (OPSEC) de utgör är personliga mobiltelefoner, smarta klockor, USB-minnen (även kallade ”thumb drives”) eller någon annan typ av personlig elektronisk utrustning (PED), kameror (analoga eller digitala) andra än de som är amerikanska statens egendom och som endast används enligt strikta riktlinjer eller någon annan typ av inspelnings- eller överföringsenheter (analoga eller digitala) uttryckligen förbjudna i SCIF:er.

Tillträde till SCIF är normalt begränsat till personer med lämplig säkerhetsklarering.

Icke säkerhetsklarerad personal i SCIF måste stå under ständig uppsikt av säkerhetsklarerad personal och all sekretessbelagd information och material måste tas bort för att förhindra obehörig åtkomst.

Som en del av denna process krävs normalt också att icke säkerhetsklarerad personal överlämnar alla inspelnings-, foto- och andra elektroniska mediaenheter. All aktivitet och alla samtal som förs där inne förutsätts vara skyddade från offentliggörande.

Tjänstemän som dokumenterats ha haft en SCIF inrättad i sina privata bostäder inkluderar:

  • President George W. Bush på sin Prairie Chapel Ranch i Crawford, Texas (som han använde som sitt västra Vita hus)
  • Utrikesminister Hillary Clinton i sina hem i Washington D.C. och Chappaqua, New York[10]
  • President Donald Trump i både Trump Tower i New York City,[2] och på sin resort Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida

 

Referenser

Linda Staaf

Linda Staaf. Foto: svenska Polisen via FBI.gov

Linda Staaf. Foto: svenska Polisen via FBI.gov

Linda H Staff, född 1976, växte upp i Östersund. H: et i hennes namn står för Hansson, namnet hon bar innan hon gifte sig med sin dåvarande man, med vilken hon fick två barn. Hennes mamma var den första kvinnliga polisen i Norrland och ”en stor förebild”, enligt Staaf själv.

Karriär inom Polismyndigheten

2015 fick Linda Staaf tjänsten som underrättelsechef vid Noa, polisens nationella operativa avdelning, något som senare skulle brisera i en skandal inom polisledningen.

Linda Staaf innehar kandidatexamen inom både ekonomi och juridik, och började sin karriär inom polisen som revisor, för att sedan klättra till en tjänst som ekonomichef.

Trots sin roll som chef för nationella operativa avdelningen, Noa, så har hon aldrig gått polishögskolan. Hon påstods istället ha fått sina polisbefogenheter genom internutbildning, något som i Stefan Holgerssons rapport visade sig vara lögn.

Även hennes civila meriter ifrågasätts.

I rapporten framgår att Holgerssons begäran om utlämning av uppgifter rörande Staafs påstådda utbildning och tjänstgöring inom polisen som ”radiobilspolis” konsekvent nekas, trots att de inte på något sätt rör sig om känsliga eller för polisen svårinhämtade uppgifter.

Av Polismyndighetens agerande drar Holgersson slutsatsen att dessa uppgifter inte lämnas ut eftersom de helt enkelt inte existerar – eftersom den bild som underrättelsechefen Linda H. Staaf målat upp av sig själv helt enkelt är en lögn. En lögn som, om den kom fram, skulle skada hela Polismyndighetens anseende. En kontroll hos Linnéuniversitet, som var det lärosäte som vid den här tiden bedrev Polisens internutbildning, avslöjar också att någon Linda H. Staaf aldrig deltagit i den påstådda utbildningen.

Från LADOK, ett IT-system för dokumentation av registrering och resultat vid högskolor och universitet i Sverige, framgår att hon gått en utbildning i ”indirekt ledarskap” (4 hp), en kurs som riktar sig till både poliser och civilanställda inom Polismyndigheten.

Polishärvan

Den 5 december 2022 avslöjar Expressen att dåvarande regionpolischef i Stockholm liksom ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving ett år tidigare polisanmälts för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. Den 13 december 2021 upprättade Polismyndighetens nationella säkerhetschef Ari Stenman en anmälan, efter att Linda Staaf kontaktat densamme och uttryckt oro för sin egen säkerhet. Med motiveringen att de beskrivna gärningarna inte kan klassas som brottsliga valde överåklagare Anders Jakobssons att inte inleda någon förundersökning.

Den 9 december kommer nästa avslöjande: Expressen skriver att det i september inkom en anmälan riktad mot Mats Löfving där han misstänks för att ha misshandlat Linda Staaf. Anmälan upprättades av Ebba Sverne Arvill, chef för polisens avdelning för särskilda utredningar. Även denna gång avskrevs ärendet av Anders Jakobsson.

Mats Löfving var i sin roll som Noa-chef den som anställde Staaf 2015. De två hade tidigare arbetat tillsammans men ska också ha haft en privat relation, vilket föranledde misstankar om att tillsättningen av tjänsten inte hade gått rätt och rättvist till.

På grund av detta inledde överåklagare Bengt Åsbäck i januari 2022 en förutredning om hur tillsättningen gått till, men denna mynnade inte ut i någon förundersökning. I december 2022 meddelar dock Åklagarmyndigheten att man inlett en förundersökning mot Mats Löfving gällande grovt tjänstefel vid tillsättningen av Linda Staaf.

Man misstänker också att hon tilldelats ett tjänstevapen hon inte haft rätt till, och öppnade därför ytterligare en förundersökning mot Mats Löfving rörande detta i januari 2023. I december 2022 meddelar också rikspolischef Anders Thornberg att han tillsatt en extern utredare för att gå till botten med härvan. Resultaten av denna utredning presenteras den 22 februari 2023. Den tillsatte utredaren är Runar Vikberg.

Extern utredning om Jäv

Runar Viksten utredning landade i att Mats Löfving inte varit jävig vid anställandet av Linda Staaf, men däremot i flera andra fall, bl.a. i fråga om att ge henne löneförhöjning och rätt att bära tjänstevapen. Viksten uppmanade också rikspolischef Anders Thornberg att överväga att skilja Löfving från sin tjänst.

På kvällen den 22 februari hittades Mats Löfving död i sitt hem, med massiv kritik mot den internutredning som Anders Thornberg initierade som följd. Löfving blev 61 år, och hans död har av Polismyndigheten anmälts till Arbetsmiljöverket, då man ännu inte kunnat utesluta att den haft något med hans arbetssituation att göra. I samband med detta lades också förundersökningen mot Löfving ned, meddelade Åklagarmyndigheten.

Polisen Thomas Agnevik, tidigare kollega till Mats Löfving, har anmält Polismyndigheten för arbetsmiljöbrott, och flera JO-anmälningar från privatpersoner har inkommit. Bl.a. kritiseras Thornbergs val av Runar Viksten som utredare, då dessa två arbetat tillsammans tidigare och valet således inte var opartiskt.

Linda Staaf kommenterar till Svt att hon är nöjd med resultatet av utredningen

”Den här utredningen har visat att jag var väl kvalificerad för tjänsten. Jag förtjänade mitt jobb”

Författaren Linda Staaf

Linda Staaf har även skrivit en egen deckare som publicerats av World Audio Publishing i juli 2020. Boken fick en varm recension av svenska deckarfestivalen.

 

Great Seal of the United States

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO

Alias: ”Organized Crime Control Act of 1970”

”Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), U.S. federal statute targeting organized crime and white-collar crime. Since being enacted in 1970, it has been used extensively and successfully to prosecute thousands of individuals and organizations in the United States.” – Britannica.com

Publicerades första gången: 15 oktober 1970
Ursprungliga och fullständiga stadgar: 84 Stat. 922-3 aka 84 Stat. 941
Antogs av: the 91st United States Congress

Källor

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén