Vetapedia

Alternativet till Wikipedia

Sökresultat: ”Sven-Ove Hansson” Sida 1 av 2

Sven-Ove Hansson

Sven Ove Hansson (född 1951), professor i filosofi vid KTH i Stockholm har tillförskaffat sig makt och talan på områden i vilka han saknar formell vetenskaplig kompetens. Det gäller allt från psykologiska fenomen till teknik, fysik, kemi, biologi. I själva verket har han ingen formell akademisk kompetens inom något område utom möjligen medicin som dock är väldigt gammal (1972) och på lägsta akademiska nivå.

Efter medicinska studier (med. kand. i Lund 1972) kom han att fördjupa sig i filosofi. Med en socialistisk värdegrund kunde Hansson skapa karriär i det socialdemokratiska partiet där han blev känd som vänsterextremistisk marxist.[1]  Här byggdes ett nätverk som kom att få stor betydelse för bildandet av Vetenskap och Folkbildning där han var dess första ordförande åren 1982-88.

Hanssons ambition med VoF utvecklades i samverkan med den amerikanska marxisten, professor Paul Kurtz och hans uppbyggande av en ny rörelse som skulle ersätta kommunismens fall i väst med något som inte skrämde på samma sätt som kommunism. Planen blev att överta och förvandla humanism till ett gångbart verktyg för att kontrollera samhällets maktcentra. Det har kallats den oblodiga revolutionen.

Strategin byggde på entrism. Man började med att ta över rollen som den internationella Humanismens förvaltare genom IHEU och förvandlade den till antihumanism. Grundvärden som medmänsklighet, empati, tolerans och öppenhet för en bred vetenskaplig syn kom bit för bit att suddades bort och förvandlades till aversion mot oliktänkande, intolerans och rigid vetenskap och slutligen en vetenskaplig inkvisition. I slutändan blev det en svensk terrormodell som undergrävt det svenska samhället i över 35 år.

Sven Ove Hansson och initiativet till VOF 1982.

Efter grundandet av Vetenskap och folkbildning 1982 har Hansson genomfört CSICOPS strategi i Sverige genom att bekämpa och förlöjliga oliktänkande. En annan organisation med samma mål är IHEU som har inspirerat till bildandet av VoFs systerorganisation Förbundet [anti]Humanisterna (1999) med Christer Sturmark som ordförande. Systerorganisationerna har tillsammans i olika steg omvandlat humanismen till ett innehåll som strider inte bara mot humanismens grundvärden utan även vetenskapens.

Sven Ove Hansson instiftade Årets Förvillare 1987 som sedan dess är ett skampris som orsakat olycka och fördärv för helt oskyldiga människor vars namn etsats in på VoFs hemsida i syfte att stigmatisera dem.

Att som första ”skampristagare” (1987) utse TV producenten Dag Stålsjö var ett taktiskt avgörande grepp för att få alla på SVT och SR att känna obehag och kanske rädsla över VoFs makt att kunna förstöra en yrkeskarriär.

Samtidigt gav VoF en annan TV-journalist priset som ”årets folkbildare”. Strategin är uppenbar. Se här – vi både risar och rosar. Den som dansar efter vår pipa vinner positiva priser. Den som anför orätta tankar bestraffar vi. Således kan man bland årens folkbildare se allt fler TV medarbetare som inrättat sig i ledet.

Fallet ”Dag stålsjö” vittnar om hur Hansson använt piska och morot för att skrämma Public Service till lydnad.

1983 fälldes Dag Stålsjös TV-serie, ”Svearikets vagga”, i radionämnden (10 november 1983) anmäld av en filosofie lic vid Uppsala universitet (J.B.L.D. Strömberg). Man kan se att påhoppet på Stålsjö inledde en ny inkvisitorisk epok i Sverige. [2]

1) http://tidningenkulturen.se/artiklar/ess-mainmenu-57/politik-mainmenu-106/11250-rashygien-och-vetenskap-som-religion-humanistroerelsens-historia

2) Bibliotekstjänst censurerar “oönskad litteratur” och bland bokhyllorna smyger skeptiker

2014-11-22

Årets Förvillare (folkets version)

Aretsforvillare.nu är en blogg som sedan 2011 arrangerar så att folket kan nominera Årets Förvillare och sedan rösta fram en vinnare.

Historiken bakom utmärkelsen Årets Förvillare

Logo,   Årets FörvillareVetenskap och Folkbildning (VoF) lanserade 1987 antipriset Årets Förvillare som är ett nedsättande pris med avsikt att stigmatisera individer och organisationer som VoF anser förvillar allmänheten eller är allmänt ovetenskapliga. VoF:s fulpris Årets Förvillare har genom åren väckt irritation eftersom de drabbade anser sig vara orättvist behandlade. De utpekade får tex inte kommentera att de fått priset, vilket är förenligt med god journalistisk sed. Istället får de utpekade läsa om sig själva i media. De flesta som fått antipriset är kvinnor (2010). Huruvida fulprisets utdelning numera är genusbalanserad är i skrivande stund oklart.

När VoF utser Årets Förvillare sker det bakom lykta dörrar av en gruppering inom VoF och misstanken är att det sker med ett starkt inflytande från styrelse och grundare. Utmärkandet av fulpriset är starkt politisk-ekonomisk och kan sammanfalla med att någon under det gångna året haft väsentlig framgång i att opinionsbilda för något ”alternativt” gentemot allmänheten.

Se: Årets Förvillare (VoF:s version)

Kritik mot VoF:s utmärkelse Årets Förvillare renderade alternativ utmärkelse med samma namn

År 2010 lanserades folket variant av Årets Förvillare på bloggen Aretsforvillare.nu. Det började som ett practical joke kan utläsas på bloggen. Första pristagare var grundaren av VoF, professor Sven-Ove Hansson.

Aretsforvillare.nu utvecklades med tiden till en maktfaktor. Initiativtagarna bakom bloggen arrangerar så att folket både kan nominera vem de vill och sedan rösta fram en vinnare. Jämför detta med VoF:s upplägg som sker bakom lykta dörrar helt odemokratiskt. Den första folkliga omröstningen skedde 2011.

Initiativtagarna skriver att de ser: ”en tendens till ett faktiskt behov av missnöjesröstning ur ett större perspektiv och att svenskarna kanske gillar direktdemokrati”.

Aretsforvillare.nu är idag en folkstyrd kanal för att klaga på tex: politiskt maktmissbruk, vilseledande folkbildning, pseudovetenskap och forskning finansierad av industrin, falsk public service, inkompetenta politiker, propaganda i massmedia och generell myndighetsinkompetens.

Benådning

Ansök om benådningÅr 2012 införde Aretsforvillare.nu möjligheten för allmänheten eller personer som fått fulpriset att ansöka om benådning. Den första personen som benådades var en tidigare ordförande i KTH:s Etiska Kommitté. Den första personen som ansökts för benådning, men som inte benådades efter en demokratisk omröstning var Peter Wolodarski, DN:s chefredaktör.

Extern länk

Årets Förvillare (folkets version) finns på adressen Aretsforvillare.nu

Årets Förvillare (VoF:s version)

Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som grundades 1982 av bla filosofiprofessor Sven-Ove HanssonKTH lanserade 1987 utmärkelsen Årets Förvillare som i egentlig mening är ett nedsättande antipris med avsikt att märka individer och organisationer som VoF anser är ovetenskapliga eller förvillande.

Kritik mot VoF:s utmärkelse Årets Förvillare

Sedan 1987 har ett stort antal personer och organisationer fått antipriset Årets Förvillare, vilket väckt ilska eftersom de drabbade anser sig vara orättvist behandlade. Det ledde till att en motåtgärd initierades av några personer. Motåtgärden bestod i att ett alternativt antipris lanserades år 2010 som ett practical joke riktat mot VoF i allmänhet och Sven-Ove Hansson i synnerhet. Sven-Ove Hansson fick därför priset Årets Förvillare 2010 vilket utdelades av sajten Aretsforvillare.nu.

Kritiken mer specifikt riktad mot VoF handlar om att VoF:s utmärkelse används som ett politiskt och ekonomiskt vapen mot oliktänkande tex för att sänka alternativmedicin som konkurrerar på vårdmarknaden med läkemedelsindustrin.

Sajten Vetenskap-folkbildning.nu samlar kritik riktad mot skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Där redovisas dessa detaljer i bloggformat.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén