Aretsforvillare.nu är en blogg som sedan 2011 arrangerar så att folket kan nominera Årets Förvillare och sedan rösta fram en vinnare.

Historiken bakom utmärkelsen Årets Förvillare

Logo,   Årets FörvillareVetenskap och Folkbildning (VoF) lanserade 1987 antipriset Årets Förvillare som är ett nedsättande pris med avsikt att stigmatisera individer och organisationer som VoF anser förvillar allmänheten eller är allmänt ovetenskapliga. VoF:s fulpris Årets Förvillare har genom åren väckt irritation eftersom de drabbade anser sig vara orättvist behandlade. De utpekade får tex inte kommentera att de fått priset, vilket är förenligt med god journalistisk sed. Istället får de utpekade läsa om sig själva i media. De flesta som fått antipriset är kvinnor (2010). Huruvida fulprisets utdelning numera är genusbalanserad är i skrivande stund oklart.

När VoF utser Årets Förvillare sker det bakom lykta dörrar av en gruppering inom VoF och misstanken är att det sker med ett starkt inflytande från styrelse och grundare. Utmärkandet av fulpriset är starkt politisk-ekonomisk och kan sammanfalla med att någon under det gångna året haft väsentlig framgång i att opinionsbilda för något ”alternativt” gentemot allmänheten.

Se: Årets Förvillare (VoF:s version)

Kritik mot VoF:s utmärkelse Årets Förvillare renderade alternativ utmärkelse med samma namn

År 2010 lanserades folket variant av Årets Förvillare på bloggen Aretsforvillare.nu. Det började som ett practical joke kan utläsas på bloggen. Första pristagare var grundaren av VoF, professor Sven-Ove Hansson.

Aretsforvillare.nu utvecklades med tiden till en maktfaktor. Initiativtagarna bakom bloggen arrangerar så att folket både kan nominera vem de vill och sedan rösta fram en vinnare. Jämför detta med VoF:s upplägg som sker bakom lykta dörrar helt odemokratiskt. Den första folkliga omröstningen skedde 2011.

Initiativtagarna skriver att de ser: ”en tendens till ett faktiskt behov av missnöjesröstning ur ett större perspektiv och att svenskarna kanske gillar direktdemokrati”.

Aretsforvillare.nu är idag en folkstyrd kanal för att klaga på tex: politiskt maktmissbruk, vilseledande folkbildning, pseudovetenskap och forskning finansierad av industrin, falsk public service, inkompetenta politiker, propaganda i massmedia och generell myndighetsinkompetens.

Benådning

Ansök om benådningÅr 2012 införde Aretsforvillare.nu möjligheten för allmänheten eller personer som fått fulpriset att ansöka om benådning. Den första personen som benådades var en tidigare ordförande i KTH:s Etiska Kommitté. Den första personen som ansökts för benådning, men som inte benådades efter en demokratisk omröstning var Peter Wolodarski, DN:s chefredaktör.

Extern länk

Årets Förvillare (folkets version) finns på adressen Aretsforvillare.nu