Skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som grundades 1982 av bla filosofiprofessor Sven-Ove HanssonKTH lanserade 1987 utmärkelsen Årets Förvillare som i egentlig mening är ett nedsättande antipris med avsikt att märka individer och organisationer som VoF anser är ovetenskapliga eller förvillande.

Kritik mot VoF:s utmärkelse Årets Förvillare

Sedan 1987 har ett stort antal personer och organisationer fått antipriset Årets Förvillare, vilket väckt ilska eftersom de drabbade anser sig vara orättvist behandlade. Det ledde till att en motåtgärd initierades av några personer. Motåtgärden bestod i att ett alternativt antipris lanserades år 2010 som ett practical joke riktat mot VoF i allmänhet och Sven-Ove Hansson i synnerhet. Sven-Ove Hansson fick därför priset Årets Förvillare 2010 vilket utdelades av sajten Aretsforvillare.nu.

Kritiken mer specifikt riktad mot VoF handlar om att VoF:s utmärkelse används som ett politiskt och ekonomiskt vapen mot oliktänkande tex för att sänka alternativmedicin som konkurrerar på vårdmarknaden med läkemedelsindustrin.

Sajten Vetenskap-folkbildning.nu samlar kritik riktad mot skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Där redovisas dessa detaljer i bloggformat.