Sven Ove Hansson (född 1951), professor i filosofi vid KTH i Stockholm har tillförskaffat sig makt och talan på områden i vilka han saknar formell vetenskaplig kompetens. Det gäller allt från psykologiska fenomen till teknik, fysik, kemi, biologi. I själva verket har han ingen formell akademisk kompetens inom något område utom möjligen medicin som dock är väldigt gammal (1972) och på lägsta akademiska nivå.

Efter medicinska studier (med. kand. i Lund 1972) kom han att fördjupa sig i filosofi. Med en socialistisk värdegrund kunde Hansson skapa karriär i det socialdemokratiska partiet där han blev känd som vänsterextremistisk marxist.[1]  Här byggdes ett nätverk som kom att få stor betydelse för bildandet av Vetenskap och Folkbildning där han var dess första ordförande åren 1982-88.

Hanssons ambition med VoF utvecklades i samverkan med den amerikanska marxisten, professor Paul Kurtz och hans uppbyggande av en ny rörelse som skulle ersätta kommunismens fall i väst med något som inte skrämde på samma sätt som kommunism. Planen blev att överta och förvandla humanism till ett gångbart verktyg för att kontrollera samhällets maktcentra. Det har kallats den oblodiga revolutionen.

Strategin byggde på entrism. Man började med att ta över rollen som den internationella Humanismens förvaltare genom IHEU och förvandlade den till antihumanism. Grundvärden som medmänsklighet, empati, tolerans och öppenhet för en bred vetenskaplig syn kom bit för bit att suddades bort och förvandlades till aversion mot oliktänkande, intolerans och rigid vetenskap och slutligen en vetenskaplig inkvisition. I slutändan blev det en svensk terrormodell som undergrävt det svenska samhället i över 35 år.

Sven Ove Hansson och initiativet till VOF 1982.

Efter grundandet av Vetenskap och folkbildning 1982 har Hansson genomfört CSICOPS strategi i Sverige genom att bekämpa och förlöjliga oliktänkande. En annan organisation med samma mål är IHEU som har inspirerat till bildandet av VoFs systerorganisation Förbundet [anti]Humanisterna (1999) med Christer Sturmark som ordförande. Systerorganisationerna har tillsammans i olika steg omvandlat humanismen till ett innehåll som strider inte bara mot humanismens grundvärden utan även vetenskapens.

Sven Ove Hansson instiftade Årets Förvillare 1987 som sedan dess är ett skampris som orsakat olycka och fördärv för helt oskyldiga människor vars namn etsats in på VoFs hemsida i syfte att stigmatisera dem.

Att som första ”skampristagare” (1987) utse TV producenten Dag Stålsjö var ett taktiskt avgörande grepp för att få alla på SVT och SR att känna obehag och kanske rädsla över VoFs makt att kunna förstöra en yrkeskarriär.

Samtidigt gav VoF en annan TV-journalist priset som ”årets folkbildare”. Strategin är uppenbar. Se här – vi både risar och rosar. Den som dansar efter vår pipa vinner positiva priser. Den som anför orätta tankar bestraffar vi. Således kan man bland årens folkbildare se allt fler TV medarbetare som inrättat sig i ledet.

Fallet ”Dag stålsjö” vittnar om hur Hansson använt piska och morot för att skrämma Public Service till lydnad.

1983 fälldes Dag Stålsjös TV-serie, ”Svearikets vagga”, i radionämnden (10 november 1983) anmäld av en filosofie lic vid Uppsala universitet (J.B.L.D. Strömberg). Man kan se att påhoppet på Stålsjö inledde en ny inkvisitorisk epok i Sverige. [2]

1) http://tidningenkulturen.se/artiklar/ess-mainmenu-57/politik-mainmenu-106/11250-rashygien-och-vetenskap-som-religion-humanistroerelsens-historia

2) Bibliotekstjänst censurerar “oönskad litteratur” och bland bokhyllorna smyger skeptiker

2014-11-22