Yuval Noah Harari är en historiker och författare som har gjort betydande bidrag till vår förståelse av mänsklig evolution och mänsklighetens historia. Han föddes i Israel 1976, tog sin doktorsexamen i historia vid Oxford-universitetet och har undervisat vid ett antal universitet runt om i världen.

En av de viktigaste idéerna som presenteras i hans verk är evolutionen av Homo sapiens från tidigare hominider, såsom Homo erectus och Homo habilis. Denna process med evolution, drivna av både kognitiva och kulturella faktorer, har format utvecklingen av mänskliga samhällen, ochmöjliggjort uppkomsten av mer komplexa former av social organisation och styrelseskick.

En annan viktig aspekt av Hararis verk är betoningen av jordbruketsroll i att forma utvecklingen av civilisationer samt att forma delar av mänsklighistoria. Den ”dubbla revolutionen” av jordbruk och bildandet av stater möjliggjorde tillväxten av större och mer komplexa samhällen, och hade betydande påverkan på de sätten människor lever och interagerar med varandra.

Förutom att undersöka det förflutna, tittar Yuval Noah Harari också mot framtiden och diskuterar de potentiella farorna och utmaningarna för mänskligheten i det 21:a århundradet. Dessa inkluderar frågor som klimatförändringar, artificiell intelligens och det potential för konflikt som ligger förborgat i dessa teman.

Han betonar vikten av att förstå vårt förflutna för att bättre förstå vår nuvarande situation och hur detta formar framtiden. Vidare betonar han områden som ”storytelling” och myter som led i att forma mänsklig kultur och identitet.

Hararis verk har mottagits med stor uppskattning och har översatts till över 50 språk. Han har utsetts till en av världens mest inflytelserika personer av Time Magazine och hans böcker har sålt i miljontals exemplar världen över.

Genom sitt tankeväckande och insiktsfulla skrivande har Harari gjort ett värdefullt bidrag till området mänsklig evolution. Han har också hjälpt till att fördjupa vår förståelse för våra kollektiva erfarenheter och vad det innebär att vara människa.

Privatliv

Yuval Noah Harari är gay och träffade 2002 sin man Itzik Yahav, som han har kallat ”my internet of all things”. Yahav har också varit Hararis personliga chef. De gifte sig i en civil ceremoni i Toronto, Kanada.

2018 sa Harari att Vipassana-meditation, som han började i Oxford 2000, har ”förvandlat mitt liv”.

Harari är vegan och säger att detta är ett resultat av hans forskning, inklusive hans åsikt att grunden för mejeriindustrin bryter bandet mellan moderko och kalv.

I maj 2021 hade Harari fortfarande ingen smartphone.

Kontroverser

I juli 2019 fick Harari stor kritik för att ha tillåtit flera utelämnanden och ändringar i den ryska utgåvan av sin tredje bok 21 Lessons for the 21st Century, med en mjukare ton när han skrev om ryska auktoriteter.

I november 2022 uttalade han sig i en intervju på CNN att:

”Du har bara ett land, mellan Jordanfloden och Medelhavet med tre klasser av människor som bor där. Judar, som har alla rättigheter; vissa araber, som har vissa rättigheter och andra araber, som har mycket små eller inga rättigheter,” ”Detta är i allt högre grad också strävan, eller tänkesättet hos vissa människor till och med i regeringen.”

Böcker av Yuval Noah Harari

  • Renaissance Military Memoirs: War, History and Identity, 1450–1600 (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2004), ISBN 978-184-383-064-1
  • Special Operations in the Age of Chivalry, 1100–1550 (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2007), ISBN 978-184-383-292-8
  • The Ultimate Experience: Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture, 1450–2000 (Houndmills: Palgrave-Macmillan, 2008), ISBN 978-023-058-388-7
  • Sapiens: A Brief History of Humankind (London: Harvill Secker, 2014) ISBN 978-006-231-609-7
  • Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (2016), ISBN 978-1910701881
  • Money: Vintage Minis (select excerpts from Sapiens and Homo Deus (London: Penguin Random House, 2018) ISBN 978-1784874025
  • 21 Lessons for the 21st Century (London: Jonathan Cape, 2018), ISBN 1787330672
  • Sapiens: A Graphic History, Volume 1 – The Birth of Humankind (London: Jonathan Cape, 2020)
  • Sapiens: A Graphic History, Volume 2 − The Pillars of Civilization (London: Jonathan Cape, 2021)
  • Unstoppable Us, Volume 1 − How Humans Took Over the World (Bright Matter Books, 2022), ISBN 0593643461

Externa länkar

 

Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari. Pressfoto: Ynharari.com