Ett VPN eller Virtuellt privat nätverk är en kommunikationsteknik som skapar en säker förbindelse (tunnel) mellan två punkter i ett icke-säkert datanätverk som tex internet. Ett VPN gör det möjligt att koppla ihop datorer på internet och få dem att fungera som om de befinner sig på samma lokala nätverk.

Bild: VPN på din mobiltelefon. Foto: Petter Lagson. Licens: Unsplash.com