Alternativet till Wikipedia

Etikett: psykologi

Narcissistisk personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning indikerar en grandios självuppfattning, individen självförhärligar sig och anser sig stå över alla andra med en överdriven tro på den egna förmågan. Vilket ofta för med sig ett beteende som av omgivningen kan uppfattas som en överlägsenhet och en arrogans.

Det finns många exempel på narcissistisk personlighetsstörning. Att gå igenom alla 1000-tals exempel på de högsta ledarskapsnivåerna inom världssamhället är meningslöst. Här kommer några få exempel.

Inför Donald Trumps presidentskap framhävde Trump att ”allt jag rör vid blir till guld, eller hur pappa!”
och – ”Jag kommer att bli den största jobb-skaparen som Gud någonsin skapat!”
Presskonferens 11 jan 2017 SVT

Ett annat exempel är George Walker Bush som gjort flera uttalanden om meddelanden från Gud.

Exempel 1:

’I am driven with a mission from God’. God would tell me, ’George go and fight these terrorists in Afghanistan’. And I did. And then God would tell me ’George, go and end the tyranny in Iraq’. And I did.” – Källa: The Guardian, 7 oktober 2005

Exempel 2:

”I feel God’s words coming to me: ’Go get the Palestinians their state and get the Israelis their security, and get peace in the Middle East.’ And by God, I’m gonna do it.” – Källa: The Independent, 2006

Begreppet har ofta förkortats till narcissism vilket har kritiserats då det anses vara en naturlig fas i barnets utveckling. I dylika fall blir det en etikettering som narcissist.

”Narcissisten” kan sakna förmåga till socialt umgänge, dvs respekt för andra och individer med denna störning klarar sällan av att upprätthålla längre relationer. Skulle en partner bete sig på sätt som konkurrerar med narcissisten så får det menlig inverkan på relationen.

Bedömningar om den narcissistiska personlighetsstörningen omfattar en omnipotent självuppfattning där man är bättre än alla andra.

 • Man ser sig själv som mer värd än omgivningen.
  Man kräver, och tycker sig ha rätt till mycket uppmärksamhet av sin omgivning.
  Man kan inte se sina egna brister och svagheter.Narcissistiska personlighetsstörning kan ha psykopatliknande egenskaper som:
  Man kan inte känna medkänsla med sina medmänniskor och tycks sakna empati.
  Man kan inte ta kritik. Blir rasande och förödmjukad om han/hon blir kritiserad.
 • Narcisstiska störningar är mycket vanliga hos de personer som har psykopatiska drag
  Det finns idag ingen verksam behandling för att bota människor som är psykopater. Psykopaten själv anser sig inte lida av någon sjukdom.
 • Samma sak gäller för en så kallad narcissist.

Psi

Psi är är första bokstaven i grekiskans psyke (?, psi).

Psi innebär inom ramen för parapsykologi ett tolkningsfritt namn som hos medvetandeforskning syftar till ett förutsättningslöst studium på fenomen som antingen saknar eller påstås sakna vetenskaplig förklaring.

Psi definieras ibland som en situation där det finns ett samband (en korrelation), mellan en levande organism och omgivningen, som man anser inte kan förklaras med vår nuvarande kunskap om de sensomotoriska kanalerna.

Definitioner och förklaringsmodeller
När det gäller att förklara så kallade paranormala fenomen föreligger flera spår. De flesta filosofiska och redan grekerna sysslande med metafysik. Termen metapsykologi. dök upp under 1800-talet och användes då som begrepp för parapsykologi men begreppet metapsykologi har även andra betydelser se metapsykologi.

I modern tid föreligger olika förklaringar för paranormala fenomen där kvant är ett spår. [1]

En svårighet att förklara de paranormala fenomenen rör hur vetenskapen förhåller sig till de av Aristoteles stipulerade 5 sinnen och hur de ska kunna samverka med något som till synes ligger utanför det spektrat av dessa sinnen.

En definition kan då bli operationell. I enlighet med det nutida naturvetenskapliga paradigmet finns en uppfattning om att sensomotoriska kanalerna inte deltar i paranormala upplevelser. Situationen måste enligt denna definition vara sådan att alla sensormotoriska kanaler (som vi har kunskap om) mellan den levande organismen och den del av omgivningen vi studerar, skulle vara blockerade. Därmed förklaras att psi inte kan vara någon teori, utan en teknisk term för avsaknaden av en teori för sambanden. Mot detta står en rad andra definitioner

Matti Bergström finlandssvensk läkare, professor i fysiologi vid Helsingfors universitet och medlem i finska Vetenskapsakademin. Gav en förklaring Fantasin frodas mellan kaos och ordning, Dagens Nyheter 2007-08-16

Svenska medvetandeforskare som Jan Pilotti och Börje Peratt har också presenterat olika modeller som avser att förklara tillgången till information som förutsätter möjligen andra dimensioner, Pilotti [2], och andra sinnen än stipulerade fysiska sinnen, Peratt [Poster TSC 2014][3]

Idag tillerkänner vetenskapen människan minst 8 sinnen. Peratts modell består av 12 sinnen. [4] I detta finns också en protovetenskaplig teori om ett ”oberoende medvetande” som avser att förklara hur Psi kan vara möjligt.

Länkar

1) Brian Miller, Quantum Theory and paranormal psychology, LÄNK

Etzel Cardeña (Author, Editor), John Palmer (Editor), David Marcusson-Clavertz (Editor) Parapsychology: A Handbook for the 21st Century, LÄNK

2) Jan Pilotti. Conscious Spacetime. An outline to experiential monism. In The mysteries of Consciousness. Essays on Spacetime, Evolution and Well-Being.Fredriksson I. ed. McFarland. 2014 Forthcoming

3) Börje Peratt, On the Origin of Consciousness – A Personal Experience on the Interaction of Mind and Body (LINK). Universal Journal of Psychology 4(1): 47 – 62, 2016 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ ujp.2016.040105

4) Börje Peratt, Tolv Sinnen, 2012, Visam, Länk

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén