Tankesmedjan Frivärld (Stockholm Free World Forum) är en påstått partipolitiskt obunden tankesmedja som grundades 2011 med säte i Stockholm. Organisationen ägnar sig främst åt opinionsbildning inom utrikes- och säkerhetspolitik.

Tidningen Arbetsvärlden (tidning) rankade år 2021 Frivärld som den femte mest inflytelserika tankesmedjan i Sverige.

Dess uttalade syfte är att ”stimulera och påverka diskussionen kring vilka idéer och perspektiv som ska styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik”.

Verksamheten innefattar: säkerhetspolitik, internationell rättsordning, frihandel och europeiska samarbeten. Därutöver driver man sajten och podcasten ”Säkerhetsrådet” och forskningsinstitutet ”Center for Influence and Disinformation Analysis” (CIDA).

Kritik mot Frivärld

Trolltider, en skrift från tankesmedjan Frivärld

Trolltider, en skrift från tankesmedjan Frivärld

Lars Drake som är adjungerad professor i nationalekonomi och tidigare ordförande i Riksorganisationen ”Nej till NATO”, säger i april 2023 i en intervju för Folkets Radio med Per Shapiro att hetsen mot oliktänkande i Sverige tog fart 2016 när Frivärld publicerade skriften ”Trolltider” om Rysslands påstådda informationskrig mot Väst.

Enligt ”Trolltider” är problemet inte ”rysk propaganda” utan att det finns svenskar som framför argument vilka råkar överensstämma med den officiella ryska synen på omvärlden. Dessa svenskar har fel åsikter enligt tankesmedjan, säger Drake.

Trolltider presenterar en mall för hur smutskastning av meningsmotståndare i Sverige ska bedrivas. Det blev satt i system att man utan några som helst bevis kan anklaga fredsvänner och skribenter för att vara ryssvänliga och kopplade till Kreml. Demoniseringen verkställs genom den retoriska tekniken guilt by association, förklarar Per Shapiro.

Historia

2011 grundade den tidigare Timbro-VD:n Mats Johansson tankesmedjan med finansiering från Stiftelsen Fritt Näringsliv. 2017 tillträdde Gunnar Hökmark posten som ordförande för tankesmedjan, skriver Wikipedia.

Verksamhet

Tankesmedjan publicerar årligen ett tjugotal rapporter och böcker. En del av dessa är författade av utomstående skribenter och forskare. Organisationen arrangerar även seminarier och rundabordssamtal, dels självständigt och dels tillsammans med andra tankesmedjor, forskningsinstitut och ambassader.

Huvudfinansiär och huvudman är Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Extern länk


Relaterat