Plötslig sportbarnsdöd är ett ord som myntades 2005 och betecknar dödsfall bland barn vid sportutövning beroende på bl.a. tidigare okänt hjärtproblem. Så beskrevs problemet 2005.

Senare framställdes hypotesen att plötslig sportbarnsdöd kan vara relaterade till energidrycker och ämnet taurin som påverkar hjärtat. Studier gav stöd för uppfattningen.

Aftonbladet 2005 - Plötslig sportbarnsdöd

Aftonbladet 2005 – Plötslig sportbarnsdöd

Under första halvan av 2005 hade sex svenska barn och ungdomar avlidit i plötslig sportbarnsdöd i samband med idrott. Den 16 maj 2005 avled två pojkar i samband med fotbollsträning, en i Malmö och en i Älvsjö i södra Stockholm. Tidigare 2005 dog tre unga i samband med fotbollsspel: en elvaåring i Landskrona, en tioåring i Stockholm och en 15-åring i Norrköping. Den 17 februari 2005 avled en 15-årig hockeyspelare efter en match i Umeå.

Plötslig sportbarnsdöd och studier

”Barn till föräldrar med vissa hjärtsjukdomar löper 50 procents risk att drabbas av vad regeringen kallar för ”plötslig sportbarnsdöd” vid fysisk ansträngning. Med anledning av en rad tragiska dödsfall inom ungdomsidrotten vill regeringen kartlägga barn och unga i riskzonen.” – SvD, 13 juni 2005

Kartläggningen spanade dock enbart efter sjukdomar. Ylva Johansson i regeringen  sa 2005 att man skulle leta efter sjukdomar inte efter riskbeteenden i idrotten. Man ansåg det inte rimligt att låta samtliga svenska barn genomgå EKG och andra prover eftersom det ansågs vara praktiskt omöjligt.

2005

”Svensk Barnkardiologisk förening ska med början i höst ge ut ett frågeformulär med vilket barnavårdscentraler och skolhälsovården ska kunna kartlägga vilka barn som har de ärftliga hjärtsjukdomarna i familjen.” – SvT, 13 juni 2005

2009

”Studies have implicated energy drinks in illnesses ranging from high blood pressure to strokes and seizures to heart disease. For these reasons it’s been banned in some Scandinavian countries after being linked to the deaths of three consumers.” – ”Is Taurine in Energy Drinks Dangerous?” Globalhealingcenter.com, September 7, 2009

2017

”Drinking 32 ounces of energy drink is associated with potentially harmful changes in blood pressure and heart function that are beyond those seen with caffeine alone, according to a new study.” – ”Potentially harmful effects of energy drinks – it’s not the caffeine”, Reuters, April 26, 2017