Alternativet till Wikipedia

Sökresultat: ”Hippokrates” Sida 2 av 3

Helandevård

Helandevård bygger terminologiskt på begreppen helande och vård. Engelskans Health care kan översättas till hälsovård men på svenskan också sjukvård.  Ortodox skolmedicin har blivit utgångspunkten i modern tid men ursprungligen finns teorier och kunskaper såsom Are Waerlands biologiska medicin. [1] I engelskan används healing och care ibland gemensamt för att tydliggöra innebörden av vård med […]

Humanism

Humanismens värdegrund innebär tolerans, öppenhet och respekt för vars och ens livsåskådning vilket ligger till grund för FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Humanismen menar att den enskilda individen själv får ta ställning i frågor som rör ideologi och trosuppfattning. Humanismen är på det sättet odogmatisk. Bakgrund Historiskt antas Humanismen ha sitt ursprung i antikens Grekland […]

Asklepios

Asklepios (som figurerar som antik gud) kan ha varit en verklig grekisk människa. Han anses historiskt ha varit en föregångare till efterföljande pionjärer inom läkekonstens utveckling, såsom Hippokrates. Askleipos tillskrivs enastående kunskaper och förmågor inom såväl hälsa och läkekonst som inom den andliga världen och dess samspel med människans jordiska tillvaro. Asklepios benämns i tidigare […]

Sida 2 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén