En negativ kampanj (negative campaigning) är en aggressiv valkampanjteknik som går ut på att smutskasta motståndare och skapa tvivel om deras kompetens eller personliga egenskaper, såsom hederlighet, oberoende, etc., snarare än att marknadsföra sina egna idéer och förtjänsten. Termen är amerikansk.