Narcissism, med det menar man oftast narcissistisk personlighetsstörning fast narcissism i sig själv kan beteckna en naturlig utvecklingsfas hos barnet.

Sigmund Freud använde termen för att beteckna en tidig fas i personlighetens utveckling. Sålunda en naturlig fas i barnets utveckling.

Termen kommer från namnet på den grekiska mytologiska figuren Narcissus, en vacker yngling som blev förälskad i sin spegelbild när han såg den för första gången i en källa.

Narcissism har inom psykiatrin bedömts som ett sjukligt tillstånd, en narcissistisk personlighetsstörning och finns fortfarande upptagen såsom ett sådant i den år 2000 utgivna upplagan av de amerikanska psykiatrikernas förbunds standardverk Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)

Förslag om borttagande av narcissism som specifik sjukdomsdiagnos lades av APA:s arbetsgrupp inför den femte upplagan av DSM, med utgivning år 2013. Men än så länge används begreppet.